Studie repetitie 8 november…..

Onderstaand de stukken die door Aldert afgelopen woensdag zijn ingestudeerd:

Who is he

Midden in de winternacht

O Kindeke klein…..

Mary did you know….

Cool night

Kerstcantate

All is well

The Kings of Orient

We zijn weer in de lucht!!!

Helaas waren er deze week problemen met de website, in het weekend waren er de nodige aanpassingen gedaan, maar dinsdag zorgde een update er voor dat de site niet meer te gebruiken was.

Inmiddels hersteld, mocht u nog problemen ondervinden dan vernemen wij dat graag…….

Onderstaand het bericht van Piet Bouterse:

Maandagavond was er een handvol mannen aanwezig bij de koorrepetitie van jubilate in Katwijk. Het was bijzonder nuttig om een aantal liederen op deze wijze extra te kunnen oefenen. Op maandag 13 november is hiervoor opnieuw de mogelijkheid. Van harte aanbevolen en u bent van harte welkom!

Het is de komende repetitie de laatste mogelijkheid om speculaaspoppen te bestellen. Geef uw bestelling door aan Piet Bouterse.

Het aanvangslied is: “Who is He in Yonder Stall” (nummer 10 van de lijst)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Henk Hanemaaijer was weer aanwezig ! Hij bedankte voor de fijne reacties die gestuurd waren.

Waar kunt u nog aan denken : het formulier van de Speculaaspoppen !!!

Maandag kunt u naar Katwijk en mee repeteren met Jubilate !!

De Kaag

Onderstaand een opname die gemaakt is tijdens Dagje uit van het CRM, opname in de Dorpskerk op de Binnenkaag.

CD uitgekomen!!!

Vrijdag werd de dubbel-CD “In his Love ” in de Lutherse Kerk gelanceerd. De aanwezigen konden de CD direct kopen en Voorzitter Cor Hoek bood naast dirigent Aldert Fuldner en vaste begeleider Aarnout de Groen ook de CD aan de ere-leden Ger van Vliet en Klaas Baartse.

Uit de toespraak:

presentatie dubbel-cd

In het kader van het 95-jarig bestaan zijn vorig jaar en het afgelopen voorjaar opnamen gemaakt, waarvan u de neerslag vindt op deze dubbel-cd. Ik refereerde er al aan in mijn openingswoord.

Met de aanvulling van de zangers van De Lofstem vanavond denken we weer met voldoening terug aan het afgelopen kerstconcert in de Grote Kerk toen we met de twee complete koren een prachtig programma mochten bieden dat op de tweede cd is vastgelegd.

De cd is vanavond bij de uitgang te koop. Informatie vindt u hierover ook in het programmaboekje. Er zijn slechts 400 exemplaren, dus slag uw slag, voor uzelf of mogelijk om her en der cadeau te doen of weg te geven. De prijs van € 15,- lijkt ons alleszins redelijk.

Het is hier op zijn plaats om dank uit te spreken aan de medewerkenden, maar zeker ook aan de mensen van HOVO-records die gezorgd hebben voor een prachtige registratie, die in iedere kerk weer andere aanpak en begeleiding behoefde.

We hebben het cd-pakketje de titel “In His Love”, meegegeven waarmee we uiting willen geven aan de opdracht die het CRM zich heeft gesteld om zingend gelovend de boodschap van Zijn Liefde te beleven en uit te dragen. We vervolgen ons programma straks dan ook met dit lied.

Het is mij een groot genoegen om de eerste exemplaren te mogen uitreiken. Allereerst aan Aldert die alweer ruim 13 jaar onze dirigent is en het nodige werk heeft verricht bij de samenstelling van dit pakket en Aarnoud al meer dan 25 jaar onze vaste muzikale  begeleider.

En vervolgens willen we met de uitreiking aan twee koorleden de bijdragen gedenken die honderden mannen hebben geleverd in het 95-jarig bestaan van het koor en het CRM als vereniging. Met dankbaarheid reik ik de cd dan ook uit aan Ger van Vliet en Klaas Baartse, onze ereleden omdat zij al meer dan 60 jaar lid van het CRM zijn en bovendien grote bestuurs-verdiensten hebben geleverd voor ons koor.

U kunt de dubbel-CD ook bestellen door 15,- per CD over te maken op NL 73 INGB 0004001702 van CRM Mannenkoor.

Geslaagd Najaarsconcert….

Op vrijdag 6oktober hebben we ons Najaarsconcert gezongen met leden van de Lofstem. Soliste was Sanne Mallant, met leden van het Holland Symfonie Orkest en Aarnoud de Groen o.l.v. Aldert Fuldner.

Opening Najaarsconcert CRM 6 oktober 2023

Namens de leden en het bestuur van het Christelijk Residentie Mannenkoor mag ik u vanavond van harte welkom heten in deze historische Lutherse Kerk. In ons publiek: partners, familieleden en bekenden van onze koorleden en ook de nodige mensen die met dierbare herinneringen aan het koor verbonden zijn. Fijn dat jullie er zijn. 

Met ons najaarsconcert willen we u een gevarieerd programma aanbieden, dat ook in het teken staat van de presentatie van onze dubbel-cd. Van de 21 nummers die op de eerste cd staan, vindt u er elf terug in het programma van vanavond. Het eerste deel van vanavond bieden we u liederen met een voor het CRM herkenbare Christelijke inhoud, het tweede deel nummers uit diverse musicals, met daarin dierbare mijmeringen en beschouwingen over de liefde in meer algemene zin.

We vinden het heel plezierig om vanavond zo’n 25 leden van het Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk welkom te heten. Met eenzelfde dirigent en deels eenzelfde repertoire is het een goede zaak om deze samenwerking te zoeken. Begeleiding wordt geboden door leden van het Holland Symfonie Orkest, onze vertrouwde Aarnoud de Groen op orgel en vleugel. Heel fijn dat Sanne Mallant als soliste de mannenzang opluistert en ook solo-optredens verzorgt. Alles onder leiding van Aldert Fuldner.

We gaan aan de slag en graag wens ik u een luisterrijke concertavond toe.

Voorzitter Cor Hoek

Afsluitende woorden van Voorzitter Cor Hoek:

Beste mensen,

Van harte hoop en wens ik namens de uitvoerenden dat u er van heeft genoten

We ontvangen u straks graag achter in de kerk voor een drankje om ook nog mogelijkheden voor contact te leggen. Daar zijn dan ook de cd’s voorradig en we hopen vanavond een flinke slag te slaan bij de verkoop!

We gaan vanaf komende woensdag op de repetities hard aan de slag voor het Kerstconcert dat op vrijdagavond 22 december hier weer in de Lutherse Kerk zal plaatsvinden. Noteert u de datum: 22 december.

Komende woensdag trekt het koor de regio in en worden met name mannen in het Westland uitgenodigd om bij de openbare repetitie te komen in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande. We maken het u dan wat makkelijker onder het motto “het CRM komt naar u toe”. Daarna gaan we de woensdagen weer naar de Bergkerk, aanvang 19.45 uur. Laat die uitnodiging niet liggen, zou ik zo zeggen en kom meezingen. Met het volgende concert zien we u graag terug in de zaal of op het podium!

Dank aan de koster en zijn vrijwilligers

Mannen van het CRM en van De Lofstem: We stonden er weer en geweldig dat we weer een fraai concert hebben verzorgd..

Een extra schouderklop voor Sanne Mallant en Aarnout de Groen, de leden van het Holland Symfonie Orkest, alles onder leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.

Namens bestuur en leden dank ik u voor uw aanwezigheid en wens u allen wel thuis en tot ziens.

Geslaagd Najaarsconcert….

Op vrijdag 6oktober hebben we ons Najaarsconcert gezongen met leden van de Lofstem. Soliste was Sanne Mallant, met leden van het Holland Symfonie Orkest en Aarnoud de Groen o.l.v. Aldert Fuldner.

Opening Najaarsconcert CRM 6 oktober 2023

Namens de leden en het bestuur van het Christelijk Residentie Mannenkoor mag ik u vanavond van harte welkom heten in deze historische Lutherse Kerk. In ons publiek: partners, familieleden en bekenden van onze koorleden en ook de nodige mensen die met dierbare herinneringen aan het koor verbonden zijn. Fijn dat jullie er zijn. 

Met ons najaarsconcert willen we u een gevarieerd programma aanbieden, dat ook in het teken staat van de presentatie van onze dubbel-cd. Van de 21 nummers die op de eerste cd staan, vindt u er elf terug in het programma van vanavond. Het eerste deel van vanavond bieden we u liederen met een voor het CRM herkenbare Christelijke inhoud, het tweede deel nummers uit diverse musicals, met daarin dierbare mijmeringen en beschouwingen over de liefde in meer algemene zin.

We vinden het heel plezierig om vanavond zo’n 25 leden van het Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk welkom te heten. Met eenzelfde dirigent en deels eenzelfde repertoire is het een goede zaak om deze samenwerking te zoeken. Begeleiding wordt geboden door leden van het Holland Symfonie Orkest, onze vertrouwde Aarnoud de Groen op orgel en vleugel. Heel fijn dat Sanne Mallant als soliste de mannenzang opluistert en ook solo-optredens verzorgt. Alles onder leiding van Aldert Fuldner.

We gaan aan de slag en graag wens ik u een luisterrijke concertavond toe.

Voorzitter Cor Hoek

afsluiting Najaarsconcert CRM 6 oktober 2023

Beste mensen,

Van harte hoop en wens ik namens de uitvoerenden dat u er van heeft genoten

We ontvangen u straks graag achter in de kerk voor een drankje om ook nog mogelijkheden voor contact te leggen. Daar zijn dan ook de cd’s voorradig en we hopen vanavond een flinke slag te slaan bij de verkoop!

We gaan vanaf komende woensdag op de repetities hard aan de slag voor het Kerstconcert dat op vrijdagavond 22 december hier weer in de Lutherse Kerk zal plaatsvinden. Noteert u de datum: 22 december.

Komende woensdag trekt het koor de regio in en worden met name mannen in het Westland uitgenodigd om bij de openbare repetitie te komen in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande. We maken het u dan wat makkelijker onder het motto “het CRM komt naar u toe”. Daarna gaan we de woensdagen weer naar de Bergkerk, aanvang 19.45 uur. Laat die uitnodiging niet liggen, zou ik zo zeggen en kom meezingen. Met het volgende concert zien we u graag terug in de zaal of op het podium!

Dank aan de koster en zijn vrijwilligers

Mannen van het CRM en van De Lofstem: We stonden er weer en geweldig dat we weer een fraai concert hebben verzorgd..

Een extra schouderklop voor Sanne Mallant en Aarnout de Groen, de leden van het Holland Symfonie Orkest, alles onder leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.

Namens bestuur en leden dank ik u voor uw aanwezigheid en wens u allen wel thuis en tot ziens.

Van de Voorzitter…..

Beste CRM-ers,

Allereerst complimenten voor de repetitie van gisteravond. Het kan niet anders dan dat velen van jullie de moeite hebben genomen om de muziek extra door te nemen. “Dit een duidelijke revanche op vorige week”, mochten we Aldert horen zeggen.

Voor vrijdag a.s. : circulaire met info staat bij de mededelingen van 26 september op deze site. U hoeft geen brood mee te nemen, dankzij de gulle sponsor die dat voor ons allen verzorgt! Ik ga er van uit dat u graag de moeite neemt om op een plezierige wijze gastheer te zijn voor onze mede-zangers uit Broek op Langedijk.

Kaarten en cd’s kunnen ook besteld/ afgerekend worden door het betreffende bedrag over te maken op rek.nr. NL 73 INGB 0004 0017 02 t.n.v. Chr. Residentie Mannenkoor. Cees Strijbis zit klaar om alles administratief te verwerken.

Tot slot: Na de registratie van de medewerking in Scheveningen, begin september, heb ik jullie gevraagd om al kijkend en luisterend eens kritisch te zijn en mij te laten weten wat je is opgevallen als plussen en mogelijke verbeterpunten. Ik heb een paar reacties mogen ontvangen en het lijkt me, voorafgaand aan het komend concert goed om deze hier weer te geven (met een positieve formulering)

  • De tekst kennende gaat de verstaanbaarheid er duidelijk op vooruit
  • Een goede concentratie op de dirigent tijdens het zingen verhoogt de prestatie
  • Dat kan verbeteren door meer over de koormap heen te kijken. Zeker bij begin en eind van liederen: oogcontact met de dirigent! “kom uit die map”, zegt Aldert dan
  • Als het koor niet zingt, is het voor de representatie van het koor en waardering van de bijdrage van anderen goed om dan niet met elkaar te praten
  • Dat het koor zich als een eenheid presenteert wordt sterk verbeterd met een uniforme uitstraling. (“performance”, is het in het verleden wel genoemd). Onze koorkleding draagt daar sterk aan bij, maar toch graag meer aandacht om de koormap in de linkerhand met een gestrekte arm te dragen bij binnenkomst, het opstellen en het zingen met een dichte koormap
  • Fijn dat ook werd genoemd dat onze dirigent heel geconcentreerd en gefocust is op het koor tijdens onze bijdrage

Kortom: doe er in het belang en het plezier van alle koorleden ons aller voordeel mee!  

Van de dirigent….

Wilt u onderstaand lied ook thuis oefenen??!!

All I ask ……

Kerstrepertoire

Donderdag wordt de lijst met het kerstrepertoire op de site geplaatst, dan kunt u zich voorbereiden voor de repetitieavond van 11 oktober.

Van de Voorzitter…..

Woensdag 4 oktober starten we na het inzingen met “Hier in Uw heiligdom”.

De oefenbestanden staan al een paar dagen op de website. Het is echt zaak om met name de musical-nummers nog eens goed door te nemen. Op de laptop of computer: geluid aan, map erbij en de partituur doornemen en dan weer (mee)zingen. Huisgenoten hebben het er vast voor over dat we komende vrijdag goed voor de dag komen! Laat Aldert merken dat er aan gewerkt is !

Kaartverkoop is ronduit echt aan de zeer dunne kant: amper 100 kaarten !? We gaan er toch vanuit dat komende woensdag er nog de nodige afrekeningen gedaan zullen worden!

Er gaat wel een bus(je?) rijden omdat er 16 intekenaars zijn, maar ook dat is toch wel weinig. Kan daar een schepje bovenop toch zeker ?

We krijgen muzikale aanvulling / ondersteuning van ruim 20 mensen van De Lofstem. Die hebben dus een vrije vrijdagmiddag en avond ervoor over om met ons een fraai concert neer te zetten. Dat betekent voor ons natuurlijk ook het nodige wat onze inzet en gastheerschap betreft!

De cd’s zijn binnen en woensdag zal ik me beperken door het fraai uitgevoerde cd-doosje in de lucht te steken en ter inzage te leggen.

Kaarten en cd’s kunnen ook besteld/ afgerekend worden door het betreffende bedrag over te maken op rek.nr. NL 73 INGB 0004 0017 02 t.n.v. Chr. Residentie Mannenkoor. Cees Strijbis zit klaar om alles administratief te verwerken.

AFZEGGEN

Omdat Frans Gallast de komende weken afwezig is moet u zich – liever niet, maar als het nodig is – voor de repetities op 4 en 11 oktober (in ‘s-Gravenzande)  en voor het concert op 6 oktober afmelden bij Aad Vellekoop, telefoon 06-57841085. U kunt hem via dit nummer (liefst) een appje sturen of anders bellen.

Optreden 11 oktober de Kreek

CRM Christelijk Residentie Mannenkoor                           

Deze circulaire heeft betrekking op een optreden in De Kreek (19.00 uur) met daarna een openbare repetitie in de Noorderkerk (20.00 – 22.00 uur).

Wanneer:              Woensdag 11 oktober 2023

De avond kent 2 delen:

  1. Een optreden in De Kreek

Op 12 oktober hoopt oud-lid Gerrit van der Wel 90 jaar te worden. Sinds vorig jaar verblijft hij in verpleeghuis De Kreek. Voor hem en andere bewoners verzorgen we een kooroptreden..

2. Aansluitend een openbare repetitie in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande onder het motto: ‘het CRM komt naar u toe’

Deel 1:                       De Kreek (optreden: 19.00 uur tot ca. 19.30 uur)

                                    Aanwezig: uiterlijk 18.45 uur. Er is koffie in De Kreek.

Waar:                   De Kreek, Leeuweriklaan 34, ’s-Gravenzande.

Contactpersoon De Kreek: Angelique van Leeuwen.

Parkeren:              Er is bij De Kreek en naaste omgeving parkeerruimte.

Wie werken mee:  CRM Christelijk Residentie Mannenkoor  o.l.v. Aldert Fuldner.

                             Er is een piano aanwezig. Aldert kan ons begeleiden.

Kleding:                 Casual, dus geen koorkleding. Zingen uit koormap.  

Programma:    

Lof aan de Heer

Hier in uw heiligdom

Wat de toekomst brenge moge

Nearer my God

Dank sei dir Herr – G.F. Handel

 Ga met God

Vrede zij u

Deel 2:                      Na deel 1 naar De Noorderkerk voor een openbare repetitie

Waar:                   Noorderkerk: repetitie van 20.00 tot 22.00 uur

Adres: Langestraat 130, ’s-Gravenzande.

Er is een piano aanwezig.

Pauze is om 21.00 uur, met koffie etc.

Contactpersoon Noorderkerk: Gerard Faasse.

Parkeren:              Er is bij De Noorderkerk in de naaste omgeving parkeerruimte.

                                    NB. Noorderkerk is op hele korte afstand van De Kreek: 1 minuut met de   auto, 10 min lopen.

Repetitie:                 We beginnen dan met het kerstrepertoire.

PR:                       Graag zo veel mogelijk publiciteit :”CRM komt naar je toe, kom luisteren of nog beter: Doe mee met het kerstrepertoire”

Contactadres:        Bij onverwachte zaken a.u.b. bellen Gerard van der Wel: 06-      246061942, Piet Bouterse: 06-551099422 of Eduard van Wilgen; 06-21215430

Oefenen heren……

Onderstaand de bestanden van de repetitie op 27 september.

Probeer de teksten onder de knie te krijgen, dan kunt u de Dirigent aankijken, begint u ook niet te vroeg en stopt u ook niet te laat!!

De oproep van Aldert was niet voor niets, aanstaande woensdag moet al beter gaan……

Psalm 103

Remember your smile

Yesterday

One hand one heart

Sabbat Prayer

All I ask

The Phantom of the opera

Sluit iedere deur

I dreamed

Do you hear

Liefde

In his love