Word vriend van het

CRM logo

“Vrienden van het Christelijk Residentie Mannenkoor” heeft tot doel het Christelijk Residentie Mannenkoor financieel te ondersteunen bij het realiseren van de muzikale ambities.

Het CRM presenteert zich sinds 1927 aan Den Haag en daarbuiten met een rijke verscheidenheid in smaken en stijlen in diverse concerten en medewerkingen. Ook worden er concertreizen buiten de grenzen ondernomen, zoals Duitsland, België en Luxemburg. Het traditionele Kerstconcert en een Voorjaarsconcert zijn jaarlijks terugkerende muzikale hoogtepunten. Bij optredens wordt het koor begeleid door orgel en orkest. Ook worden solisten uitgenodigd medewerking aan onze concerten te verlenen. Regelmatig wordt medewerking verleend aan kerkelijke erediensten.

Uit de opbrengst van de Vriendendonaties wordt het koor in staat gesteld meerdere optredens te verzorgen bijvoorbeeld in verzorgingshuizen en bij andere sociale evenementen waar geen entree kan worden geheven en voor het realiseren van buitenlandse concertreizen.

In deze tijd, waarin publieke en private fondsen sterk onder druk staan, is de bijdrage van onze Vrienden belangrijker dan ooit. Als “Vriend van het C.R.M.” profiteert u van de volgende vriendenvoordelen:

• u ontvangt 20% korting op maximaal twee toegangskaarten voor onze concerten;
• u kunt deelnemen aan koorreizen voor dezelfde prijs als de koorleden betalen;
• u ontvangt per e-mail of post gratis onze nieuwsbrief;
• u ontvangt een uitnodiging voor de jaarlijkse afsluiting van het muzikale seizoen (eind juni).

Voor een jaarbijdrage van minimaal € 50,- bent u Vriend van het Christelijk Residentie Mannenkoor. Een eventueel hoger bedrag wordt vanzelfsprekend met veel dank aanvaard. De jaarbijdragen kunnen worden overgemaakt op NL93INGB0000480242. U kunt uw donatie ook voldoen via ons online formulier.

U kunt zich aanmelden via het CRM-secretariaat: info@crmmannenkoor.nl