CRM logo
Geniet u ook zo van mannenkoorzang en zou u zelf ook bij een actief mannenkoor willen zingen dat graag aan de weg timmert, muziek in studie neemt waarop echt gestudeerd moet worden en de intentie heeft kwaliteitszang te leveren en zich te onderscheiden van andere mannenkoren. Kom dan bij het CRM zingen en word nu lid. Jaarlijks houdt CRM in de maanden september en januari Open Huis. Dat wil zeggen dat iedereen die graag (weer) zou willen zingen juist in die maanden van harte welkom is op de woensdagavondrepetities. Vooral omdat we dan met nieuw elan na grote en kerstvakantie met nieuwe muziek gaan beginnen voor onze eigen concerten. Mochten de Open Huismaanden januari en september als u dit leest voorbij zijn, laat u dan niet weerhouden ook de overige maanden van het jaar contact met ons op te nemen en lid van ons mannenkoor te worden. Christelijk Residentie Mannenkoor hanteert voor nieuwe leden een minimumleeftijd van 18 jaar, maar kent geen maximumleeftijd. Het liefst zien we jonge mannen lid worden om de vergrijzing van ons koor tegen te gaan, maar het is geen beletsel als mannen van 65+ lid willen worden. U begrijpt dat het prettig is als u over enige notenkennis beschikt. Maar als dat niet het geval is dan helpen wij u graag de basisbegrippen onder de knie te krijgen. Op uw eerste avond ontvangt u vooraf een zogenaamde bezoekers-muziekmap die na de repetitie weer moet worden ingeleverd. Mocht deze eerste kennismaking zodanig zijn dat u direct lid wil worden dan kunt u de oefenmap bij u houden tot u als lid bent geïnstalleerd. U bent dan voorlopig aspirant-lid. Zolang u nog niet officieel als lid bent geïnstalleerd, kunt u nog niet deelnemen aan concerten en/of medewerkingen.