CRM logo

hanteert voor nieuwe leden een minimumleeftijd van 18 jaar, maar kent geen maximumleeftijd. Het liefst zien we jonge mannen lid worden om de vergrijzing van ons koor tegen te gaan, maar het is geen beletsel als mannen van 65+ lid willen worden. U begrijpt dat het prettig is als u over enige notenkennis beschikt. Maar als dat niet het geval is dan helpen wij u graag de basisbegrippen onder de knie te krijgen.

Op uw eerste avond ontvangt u vooraf een zogenaamde bezoekers-muziekmap die na de repetitie weer moet worden ingeleverd. Mocht deze eerste kennismaking zodanig zijn dat u direct lid wil worden dan kunt u de oefenmap bij u houden tot u als lid bent geïnstalleerd. U bent dan voorlopig aspirant-lid. Zolang u nog niet officieel als lid bent geïnstalleerd, kunt u nog niet deelnemen aan concerten en/of medewerkingen.

Contributie
De contributie bedraagt € 252,00 per jaar. U dient de contributie bij vooruitbetaling te voldoen op ING bankrekeningnummer NL26INGB0000593968 t.n.v. de penningmeester CRM te ’s-Gravenzande. U mag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen, maar altijd bij vooruitbetaling. Koorleden die in de loop van het kalenderjaar hun lidmaatschap beëindigen dienen het volledige bedrag over de resterende kalenderperiode te voldoen. De voorkeur gaat uit naar automatische incasso.

Accessoires
Bij installatie als lid ontvangt men een repetitiemap met bladmuziek, de concertmap, een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, de zilveren CRM-insigne en de vlinderdas met pochet. Dit alles blijft eigendom van de vereniging en dient netjes onderhouden te worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap moeten deze zaken weer ingeleverd worden.

Kleding
Het CRM-bestuur stelt als voorwaarde voor het meezingen tijdens concerten en medewerkingen dat er uniforme kleding wordt gedragen, te weten een smoking met zijden sjaalkraag, maar geen overslag, de pochet in de borstzak en het CRM-insigne op de borstzak, een wit smokingoverhemd met blinde sluiting, zonder frontversiering of opstaande boord, en ten slotte zwarte sokken en zwarte gladde schoenen. Eventueel een wit T-shirt onder het smokingoverhemd.