Van de Voorzitter

We gaan er woensdag weer flink tegenaan. Graag dus thuis alvast goed
voorbereiden met de opnames van de repetitie bij de nog minder bekende
liederen.

Voor het kerstconcert zijn er nu zo’n 175 kaarten verkocht, dus daar kan
nog wel wat bij. Heel verheugend om te melden dat de Westlandbus bijna
vol is.

Hou in je agenda rekening met 3 januari nieuwjaarsreceptie en 11
februari ‘s avonds 19.00 uur medewerking zangdienst Oude Kerk Voorburg.
De orde van dienst is daar in concept voor klaar en bevat bekende
liederen, omdat we dan natuurlijk aan de slag zijn met “The Crucifixion”
van John Stainer.  Als je daarvoor projectzangers weet te strikken is
dat natuurlijk een goede zaak!

tot woensdag

Cor Hoek

Van het Bestuur…….

1  

Notulen Bestuursvergadering                                20 november 2023      

1. Opening

Piet opent de vergadering met het lezen van de tekst van een gedicht met de titel: ‘Herfst-gedicht’.       

2. Vaststelling agenda

De volgorde van de agenda voor deze vergadering is akkoord.  

3. Notulen met besluiten- en actielijst van 23 oktober 2023

De notulen van de vergadering van 23 oktober 2023 worden ongewijzigd vastgesteld. De CD wordt nog verzonden naar de organisaties Omroep West, de NCRV en de EO.   

4. Ingekomen en uitgegane post

Post is behandeld en als zodanig akkoord. Uitgegaan is een condoleancebrief wegens het overlijden van mevrouw Van Leeuwen (vriendin van het CRM) en in afschrift bij de secretaris.  

5. Concert- en activiteitenagenda 2023

Vrijdag 22 december: Kerstconcert Lutherse Kerk Den Haag. Zorgdragen voor de CD verkoop op de avond van het Kerstconcert en ook in het programmaboekje vermelden.

Voorstellen 2024

Woensdag 3 januari Nieuwjaarsreceptie: Gerard verstuurt uitnodigingen naar de oud-leden. Piet neemt contact op met de Bergkerk om de benodigde ruimte te regelen, een hapje en een drankje.        

Zondag 11 februari 19.00 uur: medewerking Vesperdienst Oude Kerk Voorburg.         

Zaterdag 23 maart, The Crucifixion (tevens voorjaarsconcert). Projectzangers aantrekken enerzijds uit andere koren, anderzijds zijn ook zangers zonder koorervaring welkom. Uitvoeren in de Lutherse Kerk in Den Haag. Op de flyers moet o.a. de tekst staan ‘Wil je mee doen met the Crucifixion?’.        

Woensdag 22 mei: Zangavond Oude Kerk Scheveningen.  

Zondag 29 september: Oude Kerk Naaldwijk avonddienst.

Vrijdag 18 oktober?: Najaarsconcert Amare Den Haag. Te bezien of mogelijk een concert is te geven met Francis van Broekhuizen of een andere solist. Nagaan of op medewerking kan worden gerekend van Jubilate of een ander koor/zanggroep. Contact opnemen met Jubilate.  

Vrijdag 20 december Kerstconcert: er is een optie op de Abtkerk of de Lutherse Kerk. Kinderkoor? Cor zegt contact op te zullen nemen met Marijke van Klaveren om te bezien wat zij ook mogelijk kan betekenen in een medewerking voor dit Kerstconcert.

Voorstellen 2025

4 korenconcert (Hangar Valkenburg) in het kader van 80 jaar bevrijding.  

6. Datum aparte bijeenkomst AB over communicatie/PR

Afgesproken datum is: maandag 18 december 2023 om 14.00 uur bij Piet in Maassluis.

7. Inhalen repetitie 15 november?

              Bestuur: Opnemen met Aldert om te bezien of nog een repetitie moet worden ingehaald.

              Het volgende lijstje in volgorde is gemaakt bij het vervangen van Aldert wegens ziekte:

1e. Arthur Postma, 2e. Steven van Wieren, 3e. Jeroen Bosman.   

                8. Financien

De brief van de kerkrentmeesters van de Bergkerk wordt door Gertjan voor akkoord afgehandeld.  

               9. Diversen

                –              Wel en wee leden: Gerard legt nog contact met Karel v.d. Bos.

                              Voorstel diner voor (oud) bestuursleden: akkoord voor 2024. Wim Heijsteeg, Frans Gallast, Miel Bregman en Huub van der Meer hiervoor uitnodigen. Datum nog bepalen.

                –              Eduard geeft aan dat Jubilate op 22 mei 2024 een koorreis heeft. Belangstellenden voor deze reis kunnen zich melden. Cor vraagt Eduard om de beschikbare gegevens van deze koorreis.     

10/11. Rondvraag/Sluiting

Sluiting 16.35 uur/volgende vergadering 18 december 2023

Repetitie woensdag 22 november…

Beste CRM-ers,

Repetitie gaat gewoon door, want Aldert is gelukkig na een weekje kwakkelen weer opgeknapt. Hard aan de slag dus met het kerstrepertoire! Cees Strijbis verheugt zich al op de nodige toeloop voor extra kaarten en afrekeningen voor het komende kerstconcert. We nemen aan dat jullie zo links en rechts de datum van 22 december al hebben laten vallen. We gaan er van uit dat morgen een digitale poster beschikbaar is op de site die je kunt downloaden om aan kennissen, vrienden en familie te versturen. Op de repetitie-avond zal de kerstposter ook beschikbaar zijn om op te hangen en uit te delen, in 3 formaten. Mogelijk zie je nog kans om de nog onbekende nummers thuis nog even te oefenen? Het is heel wezenlijk voor het koor dat we een prima kerstconcert gaan neerzetten in een volle kerkzaal, waar dan ook de oproep om op projectbasis mee te gaan doen met “The Crucifixion” van Johan Stainer op de stoelen zal liggen. Aldert heeft hier een mannenkoor-zetting voor geschreven. Dat moet dus ook echt nieuwe leden gaan trekken! Een opdracht voor ons allen.

Onder bijzondere dank aan Piet Bouterse voor de vervanging, met hartelijke groet,

Cor

Problemen nu echt opgelost…..

Een aantal leden konden toch niet op de site en inmiddels is de webbeheerder er achter gekomen wat het probleem was….

Als het goed is moet nu ieder lid weer goed op de website kunnen kijken.

Zo niet , graag een mailtje naar Cees Faber;

nieuw mailadres ceesRfaber54@gmail.com

Studie repetitie 8 november…..

Onderstaand de stukken die door Aldert afgelopen woensdag zijn ingestudeerd:

Who is he

Midden in de winternacht

O Kindeke klein…..

Mary did you know….

Cool night

Kerstcantate

All is well

The Kings of Orient

We zijn weer in de lucht!!!

Helaas waren er deze week problemen met de website, in het weekend waren er de nodige aanpassingen gedaan, maar dinsdag zorgde een update er voor dat de site niet meer te gebruiken was.

Inmiddels hersteld, mocht u nog problemen ondervinden dan vernemen wij dat graag…….

Onderstaand het bericht van Piet Bouterse:

Maandagavond was er een handvol mannen aanwezig bij de koorrepetitie van jubilate in Katwijk. Het was bijzonder nuttig om een aantal liederen op deze wijze extra te kunnen oefenen. Op maandag 13 november is hiervoor opnieuw de mogelijkheid. Van harte aanbevolen en u bent van harte welkom!

Het is de komende repetitie de laatste mogelijkheid om speculaaspoppen te bestellen. Geef uw bestelling door aan Piet Bouterse.

Het aanvangslied is: “Who is He in Yonder Stall” (nummer 10 van de lijst)

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Henk Hanemaaijer was weer aanwezig ! Hij bedankte voor de fijne reacties die gestuurd waren.

Waar kunt u nog aan denken : het formulier van de Speculaaspoppen !!!

Maandag kunt u naar Katwijk en mee repeteren met Jubilate !!

De Kaag

Onderstaand een opname die gemaakt is tijdens Dagje uit van het CRM, opname in de Dorpskerk op de Binnenkaag.

CD uitgekomen!!!

Vrijdag werd de dubbel-CD “In his Love ” in de Lutherse Kerk gelanceerd. De aanwezigen konden de CD direct kopen en Voorzitter Cor Hoek bood naast dirigent Aldert Fuldner en vaste begeleider Aarnout de Groen ook de CD aan de ere-leden Ger van Vliet en Klaas Baartse.

Uit de toespraak:

presentatie dubbel-cd

In het kader van het 95-jarig bestaan zijn vorig jaar en het afgelopen voorjaar opnamen gemaakt, waarvan u de neerslag vindt op deze dubbel-cd. Ik refereerde er al aan in mijn openingswoord.

Met de aanvulling van de zangers van De Lofstem vanavond denken we weer met voldoening terug aan het afgelopen kerstconcert in de Grote Kerk toen we met de twee complete koren een prachtig programma mochten bieden dat op de tweede cd is vastgelegd.

De cd is vanavond bij de uitgang te koop. Informatie vindt u hierover ook in het programmaboekje. Er zijn slechts 400 exemplaren, dus slag uw slag, voor uzelf of mogelijk om her en der cadeau te doen of weg te geven. De prijs van € 15,- lijkt ons alleszins redelijk.

Het is hier op zijn plaats om dank uit te spreken aan de medewerkenden, maar zeker ook aan de mensen van HOVO-records die gezorgd hebben voor een prachtige registratie, die in iedere kerk weer andere aanpak en begeleiding behoefde.

We hebben het cd-pakketje de titel “In His Love”, meegegeven waarmee we uiting willen geven aan de opdracht die het CRM zich heeft gesteld om zingend gelovend de boodschap van Zijn Liefde te beleven en uit te dragen. We vervolgen ons programma straks dan ook met dit lied.

Het is mij een groot genoegen om de eerste exemplaren te mogen uitreiken. Allereerst aan Aldert die alweer ruim 13 jaar onze dirigent is en het nodige werk heeft verricht bij de samenstelling van dit pakket en Aarnoud al meer dan 25 jaar onze vaste muzikale  begeleider.

En vervolgens willen we met de uitreiking aan twee koorleden de bijdragen gedenken die honderden mannen hebben geleverd in het 95-jarig bestaan van het koor en het CRM als vereniging. Met dankbaarheid reik ik de cd dan ook uit aan Ger van Vliet en Klaas Baartse, onze ereleden omdat zij al meer dan 60 jaar lid van het CRM zijn en bovendien grote bestuurs-verdiensten hebben geleverd voor ons koor.

U kunt de dubbel-CD ook bestellen door 15,- per CD over te maken op NL 73 INGB 0004001702 van CRM Mannenkoor.

Geslaagd Najaarsconcert….

Op vrijdag 6oktober hebben we ons Najaarsconcert gezongen met leden van de Lofstem. Soliste was Sanne Mallant, met leden van het Holland Symfonie Orkest en Aarnoud de Groen o.l.v. Aldert Fuldner.

Opening Najaarsconcert CRM 6 oktober 2023

Namens de leden en het bestuur van het Christelijk Residentie Mannenkoor mag ik u vanavond van harte welkom heten in deze historische Lutherse Kerk. In ons publiek: partners, familieleden en bekenden van onze koorleden en ook de nodige mensen die met dierbare herinneringen aan het koor verbonden zijn. Fijn dat jullie er zijn. 

Met ons najaarsconcert willen we u een gevarieerd programma aanbieden, dat ook in het teken staat van de presentatie van onze dubbel-cd. Van de 21 nummers die op de eerste cd staan, vindt u er elf terug in het programma van vanavond. Het eerste deel van vanavond bieden we u liederen met een voor het CRM herkenbare Christelijke inhoud, het tweede deel nummers uit diverse musicals, met daarin dierbare mijmeringen en beschouwingen over de liefde in meer algemene zin.

We vinden het heel plezierig om vanavond zo’n 25 leden van het Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk welkom te heten. Met eenzelfde dirigent en deels eenzelfde repertoire is het een goede zaak om deze samenwerking te zoeken. Begeleiding wordt geboden door leden van het Holland Symfonie Orkest, onze vertrouwde Aarnoud de Groen op orgel en vleugel. Heel fijn dat Sanne Mallant als soliste de mannenzang opluistert en ook solo-optredens verzorgt. Alles onder leiding van Aldert Fuldner.

We gaan aan de slag en graag wens ik u een luisterrijke concertavond toe.

Voorzitter Cor Hoek

Afsluitende woorden van Voorzitter Cor Hoek:

Beste mensen,

Van harte hoop en wens ik namens de uitvoerenden dat u er van heeft genoten

We ontvangen u straks graag achter in de kerk voor een drankje om ook nog mogelijkheden voor contact te leggen. Daar zijn dan ook de cd’s voorradig en we hopen vanavond een flinke slag te slaan bij de verkoop!

We gaan vanaf komende woensdag op de repetities hard aan de slag voor het Kerstconcert dat op vrijdagavond 22 december hier weer in de Lutherse Kerk zal plaatsvinden. Noteert u de datum: 22 december.

Komende woensdag trekt het koor de regio in en worden met name mannen in het Westland uitgenodigd om bij de openbare repetitie te komen in de Noorderkerk in ’s-Gravenzande. We maken het u dan wat makkelijker onder het motto “het CRM komt naar u toe”. Daarna gaan we de woensdagen weer naar de Bergkerk, aanvang 19.45 uur. Laat die uitnodiging niet liggen, zou ik zo zeggen en kom meezingen. Met het volgende concert zien we u graag terug in de zaal of op het podium!

Dank aan de koster en zijn vrijwilligers

Mannen van het CRM en van De Lofstem: We stonden er weer en geweldig dat we weer een fraai concert hebben verzorgd..

Een extra schouderklop voor Sanne Mallant en Aarnout de Groen, de leden van het Holland Symfonie Orkest, alles onder leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.

Namens bestuur en leden dank ik u voor uw aanwezigheid en wens u allen wel thuis en tot ziens.