Van het Bestuur….

Van de bestuurstafel dd.  23 januari 2023

De voorzitter opende met het gedicht  ‘Gastvrijheid’ van Jacqueline Roelofs uit de bundel ‘Medemens 5’.

Na het vaststellen van de notulen van de vorige vergadering kwam de ingekomen post aan de orde. Deze betrof helaas  de opzegging van een aantal leden. Met hen is contact geweest maar dit heeft niet tot andere beslissingen geleid..

Vervolgens werd teruggekeken op ons Kerstconcert waarbij de voorzitter zijn dank uitsprak aan Eduard en Piet voor hun inzet bij de voorbereidingen en tijdens het concert.

Mede dankzij de ruime opkomst van bezoekers werd het ook financiëel goed afgesloten. Het tekort bleef keurig in de buurt van de begroting.

De nieuwjaarsreceptie op 4 januari was geanimeerd. Wel waren er minder partners van koorleden dan we gewend waren.

De voorbereiding voor de A.L.V. op 29 maart kwam ter sprake en genoteerd werd wie wat gaat doen. Ook de bestuurswisselingen werden besproken. Met een kandidaat voor het secretariaat is gesproken maar deze heeft nog geen definitief uitsluitsel gegeven. Ook voor de functie van 2e secretaris is  iemand beschikbaar. Gelukkig heeft Cees Strijbis aangegeven nog door te willen gaan als administrateur.

De medewerking aan de dienst op 2 april in Maasssluis kan helaas niet doorgaan omdat Aldert niet beschikbaar is. In het overleg met Aldert op 25 januari wordt verder gesproken over de CD-opname in de Bergkerk, de afsluiting van het seizoen eind juni, de planning van ons concert (het voorjaar wordt nu najaar) en eventueel een dagje uit met een inloopconcert.

Frans Gallast

Kerstwens…

Glorie aan God en vrede op aarde, in de hoge.

Christus is geboren, laten we Hem aanbidden.

(kerstoratorium 2022 finale)

Bestuur en koorleden van het CRM wensen u Goede Kerstdagen en voorspoedig Nieuw Jaar

UITNODIGING KERSTCONCERT 2022

Namens het bestuur van het Christelijk Residentie Mannenkoor “CRM” willen wij jullie van harte uitnodigen voor ons jubileum Kerstconcert op 16 december 2022.Wij vieren dit jaar het heugelijke feit dat wij, het Christelijk Residentie Mannenkoor, 95 jaar bestaan.

Locatie: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag 

Het concert, begint om 20.00 uur,de kerk is open vanaf 19.00 uur.

Prijs toegangskaarten € 20,00, inbegrepen is een consumptie, in de pauze en het programmaboekje. Jongeren tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen(op vertoon van een toegangskaart)

Medewerkenden zijn: CRM en

Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk

Soliste Saejeong Kim, sopraan

21 musici van het Holland Symfonie Orkest

De algehele leiding is in de handen van onze dirigent Aldert Fuldner.

Samen zullen we er weer alles aan doen om er een sfeervol concert van te maken.

Wij vragen u vriendelijk om de toegangskaarten te bestellen via onze website www.crmmannenkoor.nl of via het secretariaat per email: info@crmmannenkoor.nl In geval u niet de beschikking hebt over deze mogelijkheden dan kunt u bestellen bij onze administrateur dhr. Cees Strijbis, tel:06-11343862

Uw bestelling leggen wij, na ontvangst van de betaling op bankrekening nr. NL31INGB0005998815 t.n.v. CRM, op uw naam klaar bij de kassa in de kerk.

Voor zover voorradig kunt u ook toegangskaarten voorafgaand aan het concert in de kerk kopen.

We stellen het zeer op prijs u op ons Kerstconcert te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Miel Bregman, (secr.)

Aldert Fuldner 12,5 jaar bij CRM….

Woensdag 19 oktober werd – enigszins verlaat – Aldert in de bloemen gezet door voorzitter Cor Hoek, het is namelijk 12,5 jaar geleden dat Aldert bij CRM begon met repetities en concerten dirigeren.

Veel bladmuziek wordt door Aldert gearrangeerd en aangepast voor een 4 stemmig-mannenkoor.

Het grootste werk is het Kerstoratorium dat door Aldert is gecomponeerd en dit wordt met het Kerstconcert, samen met de Lofstem, weer gezongen.

Concert 8 oktober te Monster….

Op zaterdag 8 oktober geven het Christelijk Residentie Mannenkoor en het Christelijk Nationaal Koor een koorconcert in de Grote Kerk te Monster.

Aanvang 19.30 uur

Kaarten verkrijgbaar voor 15,00 per stuk

Kaarten kunnen besteld worden bij Cees Strijbis, via de mail : ceesentrijnistrijbis@outlook.com

Graag het geld overmaken ( 15,- euro per kaart) naar NL 31 INGB 0005998815 t.n.v. CRM

CRM gaat weer zingen…..

Aanstaande woensdag gaan we weer repeteren onder leiding van Aldert Fuldner!

Misschien wil je ook komen zingen, dan van harte welkom om 19.30 uur in de

Bergkerk te Den Haag.

VOV geeft concert ……

Met plezier nodigt de Voorburgse Oratorium Vereniging (VOV) u en uw koorleden uit voor ons concert op aanstaande vrijdag 30 september 2022.

Op het programma staan de pittige Missa Sancti Nicolai van Joseph Haydn en het melodieuze en intrigerende Christmas Oratorio van Bob Chilcott. Chilcott staat bekend als de hedendaagse held van de Britse koormuziek. Het Dordrechts Kamerorkest begeleidt ons en vier professionele solisten nemen de solopartijen voor sopraan, alt, tenor en bas voor hun rekening. Van harte welkom!