GEEN REPETITIE 20 oktober!!

In verband met ziekte van Aldert en op zo’n korte termijn is het helaas niet gelukt een vervanger te krijgen, gaat de repetitieavond NIET door!!

Repetitie-avond 20 oktober…

Van de Voorzitter:

Wij openen deze avond met het lied : Vrede zij U ….

Het Bestuur is naarstig op zoek naar de mogelijkheden van het geven van een Concert, op 19 oktober is er vergaderd en verneemt u binnenkort meer.

De controle van de QR-code bij binnenkomst geeft weinig problemen.

Wilt u zich wel voorbereiden met de bladmuziek die we gaan zingen, desnoods voor de repetitie bladmuziek vragen aan Dick Zeldenrust. U weet waar u aan toe bent, maar ook prettig voor Aldert.

Van de Dirigent:

De stukken die we vanavond gaan zingen :

Nu zijt wellekome

De sterre gaat stralen

Away in a manger

Rond Bethlehem

Who is He

Child in a manger

Praise The Lord

Reserve: Ik zal er zijn – Benedictus

Verkorte Notulen Bestuursvergadering 21/9/21

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                 21 september 2021      

Tijdstip                : 19.30 uur
Locatie                :Bestuurskamer CRM – Bergkerk

Aanwezig            :Huub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.) (afwezig), Gertjan Boekestein (pnm.)  (kwam later), Piet Bouterse (org.) Eduard van Wilgen (org.), Wim Heijsteeg (2e secr.),   Dick Zeldenrust (muz.comm.).

De voorzitter opent om 19.40 uur op gebruikelijke wijze met het lezen van een deel uit Psalm 90 de bestuursvergadering. Aangezien de vorige bestuursvergadering uit twee delen bestond, namelijk de buitengewone algemene ledenvergadering die werd genotuleerd door de eerste secretaris, en de normale bestuursvergadering, genotuleerd door de tweede secretaris.

Van de buitengewone bestuursvergadering werd eerst de agenda vastgesteld, waartegen niemand bezwaar maakte en dus werd goedgekeurd.

Vervolgens werden de notulen van de buitengewone bestuursvergadering pagina na pagina goedgekeurd en door de voorzitter en de tweede secretaris – bij afwezigheid van Miel – ondertekend.

—————————————————-

Zowel de agenda als de notulen van de algemene bestuursvergadering werden zonder wijzigingen vastgesteld en door de voorzitter en tweede secretaris ondertekend.

De ingekomen post was een hele waslijst, die begon bij 6 juni. Aangezien het op een enkel schrijven na allemaal hamerstukken waren, zijn deze ter kennisgeving aangenomen en afgehandeld. Eén stuk werd kort aangehouden tot de binnenkomst van Gertjan. Een en ander ging over een dubbel promsconcert van Concertkoor Westland i.s.m. CRM op 21 mei 2022, aangedragen door Steven van Wieren. Na binnenkomst van Gertjan en onderling beraad, gaat deze medewerking niet door.

Het was gezellig en druk op de open avond op 28 augustus jl. in De Bosrand in ‘s-Gravenzande.

De klanken uit één van de draaiorgels van Kees v.d. Meer hoorde je al van verre. Zo’n tweeënzeventig koorleden zagen het wel zitten om de reis naar ‘s-Gravenzande te maken. De algemene indruk was dat iedereen het wel weer zag zitten om zo snel mogelijk aan de zang te gaan.
Het blijkt dat het kerkbestuur van de H. Ant. Abtkerk een andere optie dan de optie van CRM voor een kerstconcert op 17 december a.s. heeft gehonoreerd. De optie van CRM is genegeerd zonder ons bestuur daarvan in kennis te stellen. Uitwijken naar de Adrianuskerk in Naaldwijk en de Noorderkerk in ‘s-Gravenzande worden genoemd. Andere mogelijkheden worden zo snel mogelijk onderzocht en bekendgemaakt.

Gezien de steeds gunstiger berichten over Corona, kunnen we op woensdag 6 oktober a.s. weer de Bergkerk gebruiken. Het kerkbestuur stelt nog wel enkele randvoorwaarden. Deze werden bij monde van Leonore, de kosteres, aan de bestuursleden uitgelegd. Over de voors en tegens is daarna uitgebreid gediscussieerd. Een handleiding zal aan de leden worden bekendgemaakt.

Over de teruggave van contributiegeld over de laatste drie maanden van 2021 heeft het bestuur een besluit genomen. Net als in 2020 zal de contributie over het laatste kwartaal, zijnde € 60,00, aan de leden worden teruggestort.

Aad Vellekoop en Cor Hoek hebben melding gemaakt om CRM breed in de pers uit te meten door middel van persberichten of advertenties en dat CRM weer gaat zingen en nieuwe leden meer dan welkom zijn.

Het bestuur is voornemens op dinsdagavond 19 oktober om 19.30 uur bijeen te komen.

Wim Heijsteeg (2e secr.)

Ger van Vliet 60 jaar bij CRM…..

Op 11 oktober 1961 kwam Ger van Vliet zingen bij CRM, kon eigenlijk niet want hij was te jong……

Twee Bestuursvergaderingen waren er toen voor nodig om hem toch toestemming te geven om op zijn 16e te komen zingen. Ger heeft veel voor CRM gedaan en nog steeds genieten we van zijn lage BASSSSSS.

Zoals gebruikelijk zal tijdens de Nieuwjaarsreceptie het 60-jarig lidmaatschap van Ger gevierd worden.

Het Bestuur had een boeket bloemen bij Ger laten bezorgen.

Op de repetitieavond vroeg Ger echter ook het woord en bood het Bestuur het eerste singeltje van CRM aan dat destijds is opgenomen. Het hield niet op, want Ger bood zijn volledige platenbestand aan en kan het Bestuur dit mooi gebruiken.

Onder applaus gingen de heren uit elkaar.

Repetitie-avond 13 oktober….

Van de Voorzitter :

Vanavond openen we de avond met het zingen van het lied : Vaste Rots van mijn behoud …..

Er zijn zorgen bij enkele leden omtrent hun gezondheid , wij denken daarbij aan Bart Roerdink en Marien van Leeuwen en Ger van Vliet voor verdere informatie kunt u kijken in de wel en wee leden-rubriek. Laat van u horen en stuur een berichtje of een kaartje.

Van de Dirigent :

Vanavond gaan we de volgende liederen zingen:

Lied van Jozef uit het kerstoratorium

Als alles duister is

Who is he in Yonder stall

Rond Bethlehem heerst diepe rust

Away in a manger

*muziek bijgevoegd , zie hieronder

Child in a manger  

*idem, zie hieronder

Praise The Lord

Nu zijt wellekome

Benedictus

Afsluitend: Veni Jesu

Er zijn dus 2 kerstliederen aan het Kerstrepertoire toegevoegd:

Bericht van Marien van Leeuwen…….

Via Ben de Heijer ontvangen:

Hier gaat alles zijn gangetje.

Het volgend seizoen hoop ik weer mee te zingen. ik heb 2 x een hartoperatie gehad. Ik heb een hartklep en een stukje aorta van een donor. De donorhartklep is al vervangen door een klep van carbon. Ik ben erg gevoelig voor infecties. Deze nestelen zich dan op mijn hartklep. 

Vandaar dat ik het deze winter nog even aankijk wat betreft de coronabesmettingen.

Bedankt voor je belangstelling, dit stel ik zeer op prijs. Een hartelijke groet,  Marien van Leeuwen

U kunt een bericht sturen naar : fam.van.leeuwen@hotmail.com, postadres : Vondelstraat 29, 2692 DJ ‘s-Gravenzande.

Zorgen om Bart Roerdink…..

Wij kregen bericht van Anneke Roerdink dat het niet goed gaat met Bart Roerdink, vorige week lag hij nog in het ziekenhuis. Hopelijk heeft de behandeling geholpen – tegengaan van infectie etc. en is hij nu weer aanspreekbaar. Volgend jaar – maart – zal hij een operatie ondergaan.

Wij wensen Bart en Anneke veel sterkte om deze weg te gaan.

Wilt u een groet of bericht sturen dan kan dat : bartan324@hotmail.com of Laan van N.O. Indien 324. 2274 GG Voorburg

Terug in de Bergkerk….

Woensdag waren we weer terug in de Bergkerk en hebben weer lekker gezongen! Een hoge opkomst en na een controle van de Coronapas kon iedereen naar binnen. Zelfs Ger van Vliet – op de fiets – was weer aanwezig en duidelijk te horen. Even wennen was het beneden bij het afrekenen, uw pasje op het apparaat leggen en pas -na de piep- er afhalen.

De voorzitter was tevreden en Aldert had er weer zin in. Het kerstrepertoire wordt ingestudeerd en het Bestuur is naarstig op zoek naar een geschikte Concertplek. Mocht u nog een zanger op het oog hebben om CRM te versterken, nodig hem uit en laat hem komen snuffelen!!

Repetitie-avond 6 oktober Bergkerk…..

Eventuele afzeggingen deze week – niet bij Frans Gallast maar bij Eduard van Wilgen, tel. 06-21215430

Van de Voorzitter:

Er wordt weer gerepeteerd van 19.45 – 22.00 uur, pauze om 21.00 uur.

In de Bergkerk zijn nog steeds strenge maatregelen van kracht als wij als CRM de kerkzaal weer gaan gebruiken. Onder andere de coronacheck is verplicht!
De kerk, vertegenwoordigd door Leonore (kosteres) voert deze check aan de ingang van de kerk uit. Mogelijk in verband met te weinig mankracht geassisteerd door een van de bestuursleden.

Belangrijk!

Heeft u geen juiste coronacheck (QR-code), of PCR test, (niet ouder dan 24 uur) dan krijgt u geen toegang tot de kerk. Dus vergeet niet uw mobiele telefoon van huis mee te nemen zodat u niet terug naar huis moet om u deze op te halen zodat u uw QR code alsnog kan laten zien.

In de PAUZE kan er drank genuttigd worden, echter betalen met PIN !

De avond wordt geopend met : NEEM HEER MIJN BEIDE HANDEN…..

VAN DE DIRIGENT :

Vanavond gaan we de volgende liederen zingen:

Als alles duister is

Who is He in Yonder stall

Rond bethlehem heerst diepe rust

Nu zijt wellekome

Praise The Lord

Heilige Nacht

Lied van Jozef uit kerstoratorium

Ik zal er zijn

Reserve:              Mary’s Boy Child

                              Benedictus – Gounod

Afscheid Noorderkerk……

Woensdag 29 september hebben we vermoedelijk voor het laatst gerepeteerd in de Noorderkerk. Ditmaal konden de leden dichter bij elkaar zitten, alleen was het geluid van het Koor vreemd genoeg voor Aldert niet bepaald beter…..

Vanaf 6 oktober repeteren we weer in de vertrouwde Bergkerk in Den Haag.

In de Noorderkerk was het prettig vertoeven, mede dankzij de Koster van de Noorderkerk, de heer Gerard Faasse, deze werd dan ook bedankt voor de goede verzorging en in de bloemen gezet!