Wel en wee aangepast……

Bij de rubriek “wel en wee ” is een reactie van Marijn van Gool geplaatst.

Onze secretaris Wim Heysteeg heeft u rechtstreeks een bericht gestuurd…..

Bericht van Marijn van Gool…..

Beste allemaal,

Sommigen van U ontvangen dit of een vergelijkbaar bericht voor de tweede keer. Daarvoor alvast mijn excuses.

Nu, na de eerste ingreep, ziet de wereld er ineens anders uit. Die ingreep was minder zwaar dan ik mij had voorgesteld. En, alhoewel het nu nog veel te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, wijzen de eerste metingen op een geslaagde operatie: de bloeddruk is aanmerkelijk gedaald en ook de werking van de nieren is verbeterd.

Nu op naar de tweede ingreep, waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Dank voor al jullie  medeleven, dat heeft ons goed goed gedaan.

Vriendelijke groet, ook namens Janny,

Marijn.

Koornetwerk Nederland

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Geplaatst op 8 april 2021

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot. Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten. 

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie . Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. 

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie. 

Voor het gesprek kunt u gaan naar de site van Koornetwerk Nederland.

U kunt ook naar de rubriek WEL en WEE voor informatie over de leden

Bericht van Ger van Vliet …..

Deze week is Ger begonnen met naar het ziekenhuis gaan voor zijn bestralingen. Het is afwachten hoe hij hierop gaat reageren.

Ger laat u groeten en hoopt u in ieder geval te zien op woensdag 25 augustus.

Marijn schrijft …….

Beste allemaal,

Na heel wat ziekenhuis bezoeken is er nu (eindelijk) iets meer
duidelijkheid over de te volgen route om mijn “interne pijpwerk” te
restaureren.
Eerst, over ca. twee weken, zullen de bloedvaten naar de nieren worden
behandeld: dotteren en stents plaatsen en als dat eenmaal achter de rug
is en alles is weer zo’n beetje genezen, volgen de kransslagaders rond
het hart.
Zodra ik meer weet (datums e.d.) kom ik weer even terug “op het net”.
Nogmaals dank voor jullie medeleven en belangstelling.
Vriendelijke groet, ook namens Janny,
Marijn

UIT VOCAAL Digitaal :

VENTILATIE REPETITIERUIMTES
Koren worstelen (begrijpelijk!) met de vraag of het gebouw waar zij repeteren met hun koor wel voldoende geventileerd wordt om het risico op Covid-19 besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Vragen hierover komen vaak ook terecht bij onze medewerkers in Voorschoten.
Maar u begrijpt vast dat de KCZB daarop geen passend antwoord heeft. Immers, elk gebouw is anders, en bij de KCZB lopen geen ventilatiehoogleraren rond die ‘even’ kunnen roepen welk gebouw wel en welk gebouw niet geschikt is.
Maar de KCZB kan u toch wel enige richting bieden.
De eigenaar van het gebouw is verplicht om te voldoen aan de Regels voor Luchtverversing van het Bouwbesluit en zal dat aan u moeten aantonen, liefst met een schriftelijke bevestiging daarvan, zodat u als koorbestuur dat in gesprek met de koorleden ook echt kunt aantonen. Kan dat niet worden aangetoond, dan is het advies om geen risico te nemen.
In het geval van openbare gebouwen moet u daarvoor bij de gemeente zijn, want die is daar de eigenaar van.
Naast de landelijke richtlijnen kunnen ook Veiligheidsregio’s (elke plaats behoort tot een Veiligheidsregio) nog allerlei regels stellen en ook daar kunt u dus mee te maken hebben.
Kortom: wij adviseren u als koorbestuur om de aangegeven weg te volgen, zodat u bewijsbaar goed hebt gehandeld.

Aarnoud de Groen geeft concerten…..

Beste allemaal,

Deze dagen hebben jullie ruimschoots de gelegenheid om mijn orgelspel te beluisteren:
– vanavond (2 juli) om acht uur speel ik in Orgelzaal Booy in Sint Pancras (https://www.orgelzaalbooy.nl)
– op 3 juli draag ik een steentje bij aan het jubileum van Orgelmakerij Noorlander in de Grote Kerk te Dordrecht (https://www.noorlanderorgels.com/jubileum/) Wellicht valt er een live stream te bekijken…
– op 4 juli om 15.30 uur geef ik een concert in de Abdijkerk in Loosduinen (https://abdijkerk.info) Hoogstwaarschijnlijk zal het concert ook via een live stream te volgen zijn.
– op 4 juli om 20.30 uur gaat de opname van een concert in de serie ‘Het orgel op zondagavond’ in première via https://youtu.be/XHpIltkYg2g

Hartelijke groet,
Aarnoud

CRM gaat weer zingen….

Door de Corona-maatregelen is het voor de CRM-leden maanden niet mogelijk geweest om bij elkaar te komen en met elkaar te kunnen repeteren onder leiding van Aldert Fuldner.

Nu de regels versoepeld zijn en velen gevaccineerd zijn, heeft het Bestuur besloten de repetities weer te gaan hervatten op woensdag 1 september, voorzichtig wordt ook gekeken naar een Concertprogramma.

Mocht u zelf willen komen zingen dan bent u van harte welkom!!

Zodra het programma bekend is zullen wij het op de CRM-website bekendmaken.

Wij wensen u een Corona-vrije vakantie toe.

Berichten geplaatst:……..

De Ledenlijst is vernieuwd, deze kunt u vinden onder LEDEN – LEDENLIJST

Berichten over leden – LEDEN – zie WEL en WEE rubriek

Recente berichten over Marijn van Gool, Cor Karens en Ger van Vliet.

Mocht u een bijdrage voor de site willen maken, graag!! Stuur het naar crfaber @ziggo.nl

In vertrouwen u in de toekomst te zien!!

Cees Faber

Bericht van Marijn van Gool…….

Operatie uitgesteld

De meesten van U wisten dat ik woensdag een operatie zou ondergaan, waarbij gedotterd zou worden en stents zouden worden geplaatst.

Die operatie gaat (voorlopig) niet door. Tijdens een dergelijke operatie wordt gebruik gemaakt van röntgen-straling en om de loop van de bloedvaten beter zichtbaar te maken wordt een jodium-houdende contrast-vloeistof ingespoten. En daar zit ‘m nu net het probleem. die contrast-vloeistof moet door de nieren uit het bloed worden verwijderd en als dat niet goed of onvoldoende gebeurt, kan dat aanzienlijke complicaties opleveren.

Tijdens eerdere onderzoekingen is gebleken dat mijn nieren niet optimaal functioneren en om die reden durft de cardioloog het nu niet aan om die operatie (dotteren en stents plaatsen) uit te voeren.

Hoe nu het verdere verloop zal zijn is op dit moment nog niet bekend.

Duidelijk is al wel dat er eerst iets aan de werking van de nieren gedaan moet worden.

Wij houden u op de hoogte.

Hierbij willen we iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, heeft meegeleefd. Dat heeft ons goed gedaan.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet, mede namens Janny, Marijn van Gool