Repetitieavond 30 augustus…

Beste CRM-ers,

Komende woensdag is het dan weer zover: de start van een nieuw koorjaar na de zomervakantie. Van harte hoop ik dat u mag terugkijken op een goede vakantieperiode. Van Aldert hebben we mogen vernemen dat hij en Eline al behoorlijk gewend en zeker ook zeer gelukkig zijn met de aanwezigheid van Leanne in huize Fuldner.

We gaan woensdag aan de slag met de liederen die we tijdens de zomerzangavond in Scheveningen zullen zingen. U bent daarover nader op de hoogte gesteld in de vakantie. Als voorzitter hoop ik mogelijk enkele belangstellenden te mogen verwelkomen en u ook op de hoogte te stellen van de medische situatie van enkele koorleden, voorzien van hun hartelijke groet. Ook verwachten we een oud-lid die zich weer meldt na een terug-verhuizing naar Den Haag. We gaan ook beginnen met een aantal inzing-oefeningen en dat ook de komende weken blijven doen om daarna reacties te peilen.

Het bestuur is al bij elkaar geweest en heeft o.a. besluiten genomen over het najaarsconcert op 6 oktober in de Lutherse Kerk. Ook over de afronding voor de presentatie van onze dubbel-cd is uitvoerig gesproken. Onze uitstap op 23 september stond natuurlijk ook op de rol.

Van harte hoop ik en de overige bestuursleden u weer in goede gezondheid en met de nodige spirit te mogen ontmoeten. Tot woensdagavond !!

Woensdag zijn er al toegangskaarten te koop voor het Concert op 6 oktober.

CRM gaat weer zingen …..

Met repeteren, op de vaste woensdagavond, gaan we weer op 30 augustus beginnen.

Op woensdag 6 september verlenen we onze medewerking tijdens de Zomeravondzang in de Oude Kerk aan de Keizerstraat 8 te Scheveningen. Voorganger Ds D.J. Thijs.

U bent van harte welkom en wilt u mee zingen kom eens kijken op een woensdagavond!

Zomeravondzangdienst 6 september…..


Deze circulaire heeft betrekking op onze medewerking aan de zomeravond zangdienst in de Oude Kerk te Scheveningen.


Wanneer: Woensdag 06-09-2023


Aanwezig vanaf 18.15 uur tot uiterlijk 18.45 uur. Hierna een mogelijke repetitie om 19.00 uur.

Er is vanaf 19.00 uur koffie beschikbaar.

Aanvang dienst 20.00 uur; kerk open om 19.15 uur.


Waar: Oude Kerk, Keizerstraat 8, 2584 BJ Scheveningen


Bereikbaarheid: Met eigen vervoer of openbaar vervoer (heeft de voorkeur); tram 1 of 11 stopt op loopafstand van de Oude Kerk.


Parkeren: Beperkte gratis parkeergelegenheid naast de kerk. Aanrijden via de Jacob Pronkstraat Parkeren beslist met de achterlichten gericht naar de huizen! Indien u met de auto komt, rij dan zoveel mogelijk met elkaar mee.


Predikant: Ds. D.J. Thijs


Wie werken mee: CRM Christelijk Residentie Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner
Organist: Aarnoud de Groen


De samenzang zal mede worden begeleid door Gerrit Hoek op de cornet.


Toegang: vrij, collecte tijdens de dienst


Kleding: Smoking


Contactadres:

Bij onverwachte zaken gaarne bellen: Piet Bouterse: 06-51099422 of Eduard van Wilgen:

06-21215430


Wat zingen wij:

Blokje 1: Hier in Uw Heiligdom , Psalm 103 en Lof aan de Heer

Blokje 2 : The Lord’s Prayer , Dear Father en In his love

Blokje 3: Ik zal er zijn, Vrede zij U en The Mansions of the Lord

Ga met God (samenzang)

Dank sei dir Herr

Begin repetitieavond 30 augustus…

Woensdagavond 30 augustus beginnen we weer een nieuw seizoen met CRM.

Het programma voor de zomeravondzang op woensdag 6 september zullen we zeker instuderen.

Het Bestuur heeft op 21 augustus vergaderd en binnenkort verneemt u meer.

Programma woensdag 6 september…

Onderstaand de liederen die wij hopen te zingen tijdens de Zomerzangdienst in de Oude Kerk te Scheveningen.

Blokje 1: (Koor)

·         Hier in Uw heiligdom

·         Psalm 103

·         Lof aan de Heer

Blokje 2: (Koor)

·         The Lord’s Prayer

·         Dear Father

·         In His love

Blokje 3: (Koor)

·         Ik zal er zijn

·         Vrede zij U

.         The Mansions of the Lord

Samenzang met koor: Liedboek 416 ‘Ga met God’

Na de zegenbede: ‘Dank sei Dir, Herr’ 

CRM met de boot 23 september, u kunt nog mee!!

De opgaves zijn binnen , maar er kunnen meer in de boot, dus geef u nog op en stuur het formulier in !!

Opnames Slotavond

Going Home , gezongen slotavond juni 2023

God and God alone

Concert 6 oktober …

Onderstaand het programma voor ons optreden op vrijdag 6 oktober:

Programma CRM-Concert op 6 oktober 2023, locatie Lutherse Kerk te Den Haag
CD-repertoire


Koor en orgel:


Lof aan de Heer John. W. Peterson, arr. Aldert Fuldner
Liefde Trad. arr. Aldert Fuldner
Psalm 103 Markus Geissbühler, arr. Aldert Fuldner
Hier in uw heiligdom Aldert Fuldner
Nearer my God to Thee Lowell Mason, arr. Aldert Fuldner


Orgel en solist:


The Mansions of the Lord (a capella) Nick Glennie-Smith, arr. Aldert Fuldner


Vleugel en ensemble:


Remember your smile Enya, arr. Aldert Fuldner
Yesterday The Beatles, arr. Aldert Fuldner
My way J. Revaux/C. Francois, arr. Aldert Fuldner


CD presentatie:


Musicals
Jozef Andrew Lloyd Webber, arr. Aldert Fuldner
Sluit ied’re deur
West Side Story L. Bernstein, arr. Aldert Fuldner
One hand, one heart
I feel pretty
(solist)
America
Anatevka-Fiddler on the Roof Arr. Aldert Fuldner
Sabbath Prayer (lange versie)
Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber, arr. Aldert Fuldner
All I ask of you
Think of me
The Pantom of the opera
Les Misérables Claude-Michel Schönberg, arr. Aldert Fuldner
I dreamed a dream
Do you hear the people sing staat vermeld als At the end of the day -slot

Karel Verschoor overleden…

Wij ontvingen bericht van Filip ,de zoon van, dat ons oud-lid Karel is overleden op zondag 9 juli 2023,

Aanstaande maandag, 17 juli om 14.00 wordt de uitvaartdienst gehouden in de Oude Kerk te Voorburg.

Niet altijd, maar vanaf 1975 heeft Karel bij het CRM gezongen, hij bedankte 1-1-2014.

Wilt u een kaartje sturen , dat kan naar Familie Verschoor, Frankenburgsingel 12, 2135 EJ Hoofddorp.

Slotavond CRM……

Op woensdagavond 28 juni werd de slotavond voor de vakantieperiode gehouden.

Voor de aanwezigen werden een aantal liederen uit het repertoire gezongen.

Onderstaand de tekst die voorzitter Cor Hoek uitsprak:

Opening slotavond 28 juni 2023.

Hartelijk welkom, u/jij als partner of familielid, oud-koorlid, belangstellende of als persoon met een bijzondere emotionele binding met het koor. Fijn dat u vanavond bent gekomen. Traditiegetrouw is de laatste repetitieavond van een koorseizoen een openbare repetitie met het karakter van een uitvoering, maar dan in een vrijere setting.

In deze tijd van het jaar zijn er al koorleden op vakantie, dat is te merken aan de bezetting die nu geschat zo rond de 70% is. Ook zijn er helaas mensen langduriger met medische reden afwezig. Ik noem de namen van Ronald Vols (niet genoemd, was aanwezig), Karel vd Bos, Dick Cozijnsen en ons ere-lid Ger van Vliet. We wensen en bidden hen beterschap toe en zegen over het werk van hen die zich over hen ontfermen en sterkte voor wie hen lief zijn. We hopen dat de geluidsopname van deze avond onze mannen goed zal doen. Weet je met ons verbonden, we doen extra ons best, ook voor jullie!

Het programma bevat deels liederen die al langer in het repertoire zitten, een paar nieuwe en aan het eind wat liederen die we weer boven tafel halen in verband met ons najaarsconcert op vrijdag 6 oktober dat deels gewijd zal zijn aan musical-zang. De datum vindt u ook op het programma dat u op uw stoel heeft gevonden.

We willen deze avond starten met een bewerking van psalm 103. Een lied dat, denk ik de potentie in zich heeft om ons slotlied – dat toch bijna ons lijflied is – naar de kroon te steken. Beste mensen, we willen er voor jullie een plezierige en muzikaal aantrekkelijke avond van maken. Dat gaan we doen onder leiding van Aldert Fuldner die al weer meer dan 12 ½ jaar onze dirigent is. Aarnoud de Groen is al meer dan 25 jaar aan het CRM verbonden en zeer recent mocht hij zijn 40-jarig organistenjubileum vieren!

Het programma wordt achter elkaar uitgevoerd zonder onderbreking. De vraag is of u uw blijken van waardering wilt bewaren tot na het lied “Dear Father”.

Onderstaand een aantal liederen en een orgelbewerking van Aarnoud de Groen

Psalm 103

Ik zal er zijn

One hand, one heart

Dear father

Intermezzo op het orgel van de Bergkerk

Afsluiting slotavond 28 juni 2023.

Beste mensen,

Het zit er al weer op! Dat geldt dan voor deze avond, als ook al weer voor het koorjaar, waarin we ons 95-jarig bestaan mochten gedenken. Dat hebben we onder andere gedaan door wat flinker uit te pakken met het afgelopen Kerstconcert in de Grote Kerk van Den Haag. Dat concert, het zomerconcert van 2022 en een registratie van liederen, gezongen in maart van dit jaar hier in de Bergkerk, gaat u terugvinden op een nieuwe cd die we gaan uitbrengen tijdens het najaarsconcert van 6 oktober a.s. in de Lutherse Kerk in Den Haag. Bedenkt u vast de komende tijd wie u er een plezier mee gaat doen, want we brengen er maar 400 op de markt!

Op de stoelen vond u ook een flyer met de vraag: “kom je ook zingen”. Neem de flyer mee en kijk wie je in je eigen omgeving deze vraag kan stellen. Ook al zijn we de laatste jaren qua ledenaantal gekrompen, we vinden ons nog steeds zeer de moeite waard, als koor, maar ook als vereniging waarin we samen verantwoordelijk willen zijn. Dat kwam ook tot uiting in de ledenraadplegingen, waarvan recent de uitkomsten zijn verspreid. Mannen, kijk er serieus naar en geef je reactie. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Dat geldt zeker ook voor mijn medebestuursleden van het afgelopen eerste bestuursjaar van mij.

Het bestuur gaat nog aan de slag met het geplande uitje van 23 september a.s. Reserveer de datum en er volgt nog post! Het bestuur wenst jullie allen als koorleden een goede vakantieperiode toe, hoe en waar je die gaat doorbrengen. Weer een aantal woensdagavonden zonder die drie letters in de agenda! Vooruitkijkend in de tijd: felicitaties voor Nico Bozuwa die op korte termijn zijn 80e verjaardag gaat vieren. Hij trakteert na de vakantie, dus een extra reden om er de eerste repetitie te zijn, voor de leden, maar ook voor belangstellenden!! Voor Aldert nog een paar weekjes voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding. Alle goeds voor jou en Eline en een goede en gezonde start gewenst voor de nieuwe burger in Heemskerk.

Na afloop ontvangen we u graag hier in de hal van de kerk met een consumptie en zijn leden vast bereid om belangstellenden te woord te staan over het reilen en zeilen binnen het CRM.

We sluiten nu de avond af met een zegenbede en daarna is het, zoals gebruikelijk, voor oud-leden mogelijk om het laatste lied “Dank sei Dir, Herr” mee te zingen. Ik weet dat er mensen zijn die hier weer naar uit hebben gekeken! Schroomt dus niet om naar voren te komen. We maken graag plaats voor je in de gelederen van het koor.

Dank voor uw aanwezigheid en belangstelling. Noteer de data voor komende CRM activiteiten. Het ga u goed !!