Slotavond CRM……

Op woensdagavond 28 juni werd de slotavond voor de vakantieperiode gehouden.

Voor de aanwezigen werden een aantal liederen uit het repertoire gezongen.

Onderstaand de tekst die voorzitter Cor Hoek uitsprak:

Opening slotavond 28 juni 2023.

Hartelijk welkom, u/jij als partner of familielid, oud-koorlid, belangstellende of als persoon met een bijzondere emotionele binding met het koor. Fijn dat u vanavond bent gekomen. Traditiegetrouw is de laatste repetitieavond van een koorseizoen een openbare repetitie met het karakter van een uitvoering, maar dan in een vrijere setting.

In deze tijd van het jaar zijn er al koorleden op vakantie, dat is te merken aan de bezetting die nu geschat zo rond de 70% is. Ook zijn er helaas mensen langduriger met medische reden afwezig. Ik noem de namen van Ronald Vols (niet genoemd, was aanwezig), Karel vd Bos, Dick Cozijnsen en ons ere-lid Ger van Vliet. We wensen en bidden hen beterschap toe en zegen over het werk van hen die zich over hen ontfermen en sterkte voor wie hen lief zijn. We hopen dat de geluidsopname van deze avond onze mannen goed zal doen. Weet je met ons verbonden, we doen extra ons best, ook voor jullie!

Het programma bevat deels liederen die al langer in het repertoire zitten, een paar nieuwe en aan het eind wat liederen die we weer boven tafel halen in verband met ons najaarsconcert op vrijdag 6 oktober dat deels gewijd zal zijn aan musical-zang. De datum vindt u ook op het programma dat u op uw stoel heeft gevonden.

We willen deze avond starten met een bewerking van psalm 103. Een lied dat, denk ik de potentie in zich heeft om ons slotlied – dat toch bijna ons lijflied is – naar de kroon te steken. Beste mensen, we willen er voor jullie een plezierige en muzikaal aantrekkelijke avond van maken. Dat gaan we doen onder leiding van Aldert Fuldner die al weer meer dan 12 ½ jaar onze dirigent is. Aarnoud de Groen is al meer dan 25 jaar aan het CRM verbonden en zeer recent mocht hij zijn 40-jarig organistenjubileum vieren!

Het programma wordt achter elkaar uitgevoerd zonder onderbreking. De vraag is of u uw blijken van waardering wilt bewaren tot na het lied “Dear Father”.

Onderstaand een aantal liederen en een orgelbewerking van Aarnoud de Groen

Psalm 103

Ik zal er zijn

One hand, one heart

Dear father

Intermezzo op het orgel van de Bergkerk

Afsluiting slotavond 28 juni 2023.

Beste mensen,

Het zit er al weer op! Dat geldt dan voor deze avond, als ook al weer voor het koorjaar, waarin we ons 95-jarig bestaan mochten gedenken. Dat hebben we onder andere gedaan door wat flinker uit te pakken met het afgelopen Kerstconcert in de Grote Kerk van Den Haag. Dat concert, het zomerconcert van 2022 en een registratie van liederen, gezongen in maart van dit jaar hier in de Bergkerk, gaat u terugvinden op een nieuwe cd die we gaan uitbrengen tijdens het najaarsconcert van 6 oktober a.s. in de Lutherse Kerk in Den Haag. Bedenkt u vast de komende tijd wie u er een plezier mee gaat doen, want we brengen er maar 400 op de markt!

Op de stoelen vond u ook een flyer met de vraag: “kom je ook zingen”. Neem de flyer mee en kijk wie je in je eigen omgeving deze vraag kan stellen. Ook al zijn we de laatste jaren qua ledenaantal gekrompen, we vinden ons nog steeds zeer de moeite waard, als koor, maar ook als vereniging waarin we samen verantwoordelijk willen zijn. Dat kwam ook tot uiting in de ledenraadplegingen, waarvan recent de uitkomsten zijn verspreid. Mannen, kijk er serieus naar en geef je reactie. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Dat geldt zeker ook voor mijn medebestuursleden van het afgelopen eerste bestuursjaar van mij.

Het bestuur gaat nog aan de slag met het geplande uitje van 23 september a.s. Reserveer de datum en er volgt nog post! Het bestuur wenst jullie allen als koorleden een goede vakantieperiode toe, hoe en waar je die gaat doorbrengen. Weer een aantal woensdagavonden zonder die drie letters in de agenda! Vooruitkijkend in de tijd: felicitaties voor Nico Bozuwa die op korte termijn zijn 80e verjaardag gaat vieren. Hij trakteert na de vakantie, dus een extra reden om er de eerste repetitie te zijn, voor de leden, maar ook voor belangstellenden!! Voor Aldert nog een paar weekjes voorbereiding op de komende gezinsuitbreiding. Alle goeds voor jou en Eline en een goede en gezonde start gewenst voor de nieuwe burger in Heemskerk.

Na afloop ontvangen we u graag hier in de hal van de kerk met een consumptie en zijn leden vast bereid om belangstellenden te woord te staan over het reilen en zeilen binnen het CRM.

We sluiten nu de avond af met een zegenbede en daarna is het, zoals gebruikelijk, voor oud-leden mogelijk om het laatste lied “Dank sei Dir, Herr” mee te zingen. Ik weet dat er mensen zijn die hier weer naar uit hebben gekeken! Schroomt dus niet om naar voren te komen. We maken graag plaats voor je in de gelederen van het koor.

Dank voor uw aanwezigheid en belangstelling. Noteer de data voor komende CRM activiteiten. Het ga u goed !!

Aanbevolen nieuwsberichten