Gezegende Pinksterdagen….

Tekst van Marijke de Bruijne

De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede,

als adem die ons leven doet, deel ons een onrust mede

die soms als storm durft op te staan,

geweld en kwaad durft tegen-gaan,

een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur, als vlammen fel bewogen,

verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,

een wenkend licht dat op ons wacht,

een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,

een wijze moeder die ons hoedt, een bron van goede machten.

Zij geeft ons moed om door te gaan,

doet mensen weer elkaar verstaan,

omgeeft ons als een mantel

Koningsdag 2023…

Ter gelegenheid van Koningsdag werd de repetitie op 26 april afgesloten met het Wilhelmus.

Kerstwens…

Glorie aan God en vrede op aarde, in de hoge.

Christus is geboren, laten we Hem aanbidden.

(kerstoratorium 2022 finale)

Bestuur en koorleden van het CRM wensen u Goede Kerstdagen en voorspoedig Nieuw Jaar

UITNODIGING KERSTCONCERT 2022

Namens het bestuur van het Christelijk Residentie Mannenkoor “CRM” willen wij jullie van harte uitnodigen voor ons jubileum Kerstconcert op 16 december 2022.Wij vieren dit jaar het heugelijke feit dat wij, het Christelijk Residentie Mannenkoor, 95 jaar bestaan.

Locatie: Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12, 2513 AM Den Haag 

Het concert, begint om 20.00 uur,de kerk is open vanaf 19.00 uur.

Prijs toegangskaarten € 20,00, inbegrepen is een consumptie, in de pauze en het programmaboekje. Jongeren tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen(op vertoon van een toegangskaart)

Medewerkenden zijn: CRM en

Mannenkoor De Lofstem uit Broek op Langedijk

Soliste Saejeong Kim, sopraan

21 musici van het Holland Symfonie Orkest

De algehele leiding is in de handen van onze dirigent Aldert Fuldner.

Samen zullen we er weer alles aan doen om er een sfeervol concert van te maken.

Wij vragen u vriendelijk om de toegangskaarten te bestellen via onze website www.crmmannenkoor.nl of via het secretariaat per email: info@crmmannenkoor.nl In geval u niet de beschikking hebt over deze mogelijkheden dan kunt u bestellen bij onze administrateur dhr. Cees Strijbis, tel:06-11343862

Uw bestelling leggen wij, na ontvangst van de betaling op bankrekening nr. NL31INGB0005998815 t.n.v. CRM, op uw naam klaar bij de kassa in de kerk.

Voor zover voorradig kunt u ook toegangskaarten voorafgaand aan het concert in de kerk kopen.

We stellen het zeer op prijs u op ons Kerstconcert te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Miel Bregman, (secr.)

Aldert Fuldner 12,5 jaar bij CRM….

Woensdag 19 oktober werd – enigszins verlaat – Aldert in de bloemen gezet door voorzitter Cor Hoek, het is namelijk 12,5 jaar geleden dat Aldert bij CRM begon met repetities en concerten dirigeren.

Veel bladmuziek wordt door Aldert gearrangeerd en aangepast voor een 4 stemmig-mannenkoor.

Het grootste werk is het Kerstoratorium dat door Aldert is gecomponeerd en dit wordt met het Kerstconcert, samen met de Lofstem, weer gezongen.

Concert 8 oktober te Monster….

Op zaterdag 8 oktober geven het Christelijk Residentie Mannenkoor en het Christelijk Nationaal Koor een koorconcert in de Grote Kerk te Monster.

Aanvang 19.30 uur

Kaarten verkrijgbaar voor 15,00 per stuk

Kaarten kunnen besteld worden bij Cees Strijbis, via de mail : ceesentrijnistrijbis@outlook.com

Graag het geld overmaken ( 15,- euro per kaart) naar NL 31 INGB 0005998815 t.n.v. CRM