Aarnoud Groen speelt vanavond……

Beste allemaal,

Aanstaande maandag (25 januari) geef ik weer eens een huisconcert op mijn Hauptwerk-orgel en u kunt daar thuis getuige van zijn.
Het concert begint om 19.30 uur en u kunt het volgen via deze link: https://youtu.be/XljHBWYQNVo, Via deze link kunt u ook het programma bekijken.

Programma:

1. Arrival of the Queen of Sheba – G.F. Händel (on request)

2. Fantasy and Fugue in g-minor (BWV 542) – J.S. Bach

3. Nun komm’ der Heiden Heiland (BWV 659) – J. S. Bach (on request)

4. Christ, unser Herr, zum Jordan kam (BWV 684) – J.S. Bach (on request)

5. Andante in D-major – F. Mendelssohn-Bartholdy

6. Variations on a Basso Continuo from the Cantata “Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen” – F. Liszt


Met een hartelijke groet,
Aarnoud

PS. Aarnoud speelt op een sample van de Domkerk , Utrecht.

De beste wensen…….van CRM…

Wij hopen toch echt dit jaar weer te gaan repeteren en u weer mooie concerten te laten zien en te laten horen.

Zodra er nieuws is , wordt u op de hoogte gesteld.

KERSTWENS …….

En de engel zeide tot hen:

Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen:

U is heden de Heiland geboren , namelijk Christus de Here, in de stad David. En dit zij u het teken:

U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende,

Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Lucas 2 :10-14

Het Christelijk Residentie Mannenkoor wenst u en allen die u dierbaar zijn

Goede Kerstdagen en een Hoopvol Nieuw Jaar toe.

3 JUBILARISSEN CRM in 2020.

Dit jaar werden 3 CRM-leden in het zonnetje gezet, helaas zonder receptie en toespraken.

Op 2 maart 1960 werd Peter Willemse als lid geinstalleerd en staat dus nu 60 jaar op de planken. Ook Klaas Baartse kwam op 13 september 1960 op het koor en beide heren zijn nu 60 jaar lid van CRM. Een super lange tijd en beiden kunnen putten uit veel optredens en hebben ook diverse dirigenten meegemaakt.

Het Bestuur heeft besloten Peter en Klaas tot lid van Verdienste te benoemen, zij blijven nu voor hun leven lang lid van CRM.

Bestuursleden gingen met oorkonde, bloemen en kunstwerk naar de heren en de Jubilarissen ,met hun ega, werden echt verrast door de geste van het Bestuur.

Ook ging de Voorzitter Huub van der Meer en Penningmeester Gert Jan Boekensteyn naar Nico Houtman. Sinds 16 december 1970 is Nico met plezier lid van het CRM. Nico zijn vrouw mocht het speldje opspelden dat hoort bij een 50 jarig lidmaatschap. Hierbij werd ook een kunstwerk – muzieksleutel- uitgereikt door de voorzitter.

Vanavond (13/11) speelt Aarnoud de Groen…

Vanavond om 19:30 uur geef ik een concert vanuit huis, op mijn Hauptwerk-orgel.
Deze keer speel ik werken van Johann Sebastian Bach en via https://youtu.be/i5HV6d32GUc kunt u weer meekijken en -luisteren.
Komt dat niet goed uit? De opname blijft nog enige tijd beschikbaar, net zoals het vorige concert: https://youtu.be/BRMs_xAdVRs

Hartelijke groet,
Aarnoud de Groen

De Vrienden van CRM hebben een extra bericht ontvangen via de mail om dit nieuws te lezen.

Huisconcert Aarnoud de Groen a.s woensdag…

Aarnoud geeft aanstaande woensdag , 28 oktober 2020, om 19.30 uur weer een huisconcert.

Hij speelt werken van Jan Zwart , u kunt het vinden op : https://youtu.be/BRMs xAdVRs

Veel kijk en luisterplezier!!

ORGELMARATHON woensdag 7 oktober

Orgelmarathon om 19.00 uur vanuit de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag via YouTube door Arjen Leistra, Evan Bogerd, André van Vliet, Sander van den Houten en ondergetekende. Op het programma een avond met composities van o.a. Bach, Mendelssohn, Karg-Elert, Reger, Franck, Widor en Herman van Vliet. LIVESTREAM: https://youtu.be/lfPO-vnMCHU
In de beschrijving op YouTube staat het hele programma én een mogelijkheid dit initiatief te steunen met een donatie.

Hartelijke groet,
Aarnoud

Concerten Aarnoud de Groen……

Op 25 september om 20.00 uur bespeel ik het orgel van de Dorpskerk in Maasdijk. Het orgel is onlangs grondig opgeknapt en aan mij is de eer te beurt gevallen om het ingebruiknameconcert te mogen verzorgen.
Vanwege de u bekende omstandigheden is het maximaal toegestane aantal bezoekers beperkt; daarom dient u zich vooraf aan te melden via scribaat@pgmaasdijk.nl

Van de gelegenheid maak ik meteen gebruik om u te wijzen op het concert dat op 14 oktober om 15.30 uur in de Bethlehemkerk te Den Haag gaat plaatsvinden: in samenwerking met het Sweelinck Koperkwintet gaan we mijn 25-jarig jubileum als organist van Bethlehemkerk luister bijzetten.
Er mogen maximaal 100 mensen aanwezig zijn, dus als u daar één van wilt zijn, verzekert u zich dan van een gratis plekje door mij een e-mail te sturen.
Vanzelfsprekend o.v.v. jubileumconcert, uw naam en uw adres.

Hartelijke groet en graag totziens in levende lijve te Maasdijk,
Aarnoud de Groen

Aarnoud de Groen geeft concert 15 september

Beste allen,

Aanstaande dinsdag (15 september) geef ik weer een live streaming concert op mijn Hauptwerk-orgel.
Omdat ik de vorige keer zoveel positieve reacties heb ontvangen op het concert met de samplesets van Groningen en Caen heb ik besloten een vergelijkbaar concert te geven, opnieuw met deze sets.
U kunt dinsdag om 19.30 uur kijken via https://youtu.be/P14X5jVHRm8

Hartelijke groet,
Aarnoud

CRM gaat weer repeteren..

Op 2 september komt Aldert Fuldner weer voor de stemgroepen van CRM te staan. Onder strenge regels hopen we de risico’s zo maximaal te beperken. Eerste deel van de avond wordt geoefend met de Tenoren ( 1 en 2 ) en het tweede deel de Bassen (1 en 2 ), Elke week rouleren de groepen in het tijdsdeel, er is geen koffiepauze en geen garderobe beschikbaar. Maar het belangrijkste is dat we weer kunnen gaan zingen!!