Ger van Vliet 60 jaar lid CRM

Ger van Vliet is door Voorzitter Huub van der Meer, vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap van CRM , tot lid van verdienste benoemd, daarbij kreeg hij een oorkonde en een Chapeau beeldje van CRM. Zijn vrouw kreeg een boeket bloemen.

Aanbevolen nieuwsberichten