CRM koor weer bij elkaar…

Vanwege de versoepeling van de Coronaregels heeft CRM afgelopen woensdag voor het eerst dit jaar weer gerepeteerd.

Onder de nodige restricties hebben we toch onder leiding van Aldert Fuldner weer lekker kunnen zingen. Het Bestuur kijkt weer vooruit en Voorzitter Huub van der Meer kondigde aan, dat er gedacht wordt aan een CD op te nemen. Medewerking aan diverse concerten etc. Wij houden u op de hoogte en houdt de agenda in de gaten.

Helaas zijn er ook leden ziek en helaas ook koorleden en partners van koorleden afgelopen periode overleden. Onze oud-voorzitter Ds. Jan van Westenbrugge overleed en onderstaand een “in memoriam” van het Bestuur. De repetitie-avond werd met een moment van stilte begonnen , na het zingen van “Ga met God en hij zal bij je zijn……”

Jan van Westenbrugge

In herinnering aan Jan van Westenbrugge

Op vrijdag 7 januari 2022 is ons koorlid Jan van Westenbrugge overleden. Hij is 78 jaar geworden. Op zondag 2 januari werd hij vanwege een hartstilstand in het ziekenhuis opgenomen. Uit de coma is hij niet meer ontwaakt.

Jan is van september 1991 tot zijn pensioen in augustus 2008 predikant geweest van de Protestantse Gemeente in ’s-Gravenzande. Op de preekstoel liet Jan al duidelijk merken, dat hij van zingen hield. Het wekte dan ook geen verbazing, dat hij zich direct na zijn pensionering aanmeldde bij ons CRM en wel als 2e tenor. Jan bleef als predikant voorgaan en zo kon het gebeuren, dat bij diverse kerkdiensten, waaraan CMR medewerking verleende, Jan als predikant voorging. Meestal maakte hij dan van de gelegenheid gebruik het mannelijk deel van zijn toehoorders enthousiast te maken voor CRM. Voorts is Jan gedurende de periode maart 2012 tot en met mei 2016 voorzitter van ons koor geweest.

Na een ziekteperiode knapte Jan weer op en kwam hij weer zingen bij ons. Dat bleef hij doen tot de laatste repetitie voor de lockdown per begin december.

Wij bewaren Jan in dankbare herinnering. Zijn partner Elga, kinderen en kleinkinderen en allen die hem zullen missen, wensen wij Gods nabijheid en troost toe.

Namens het Bestuur

Gertjan Boekestein

Aanbevolen nieuwsberichten