KERSTWENS …….

En de engel zeide tot hen:

Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk ten deel zal vallen:

U is heden de Heiland geboren , namelijk Christus de Here, in de stad David. En dit zij u het teken:

U zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.

En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende,

Ere zij God in de hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

Lucas 2 :10-14

Het Christelijk Residentie Mannenkoor wenst u en allen die u dierbaar zijn

Goede Kerstdagen en een Hoopvol Nieuw Jaar toe.

Aanbevolen nieuwsberichten