Van het Bestuur….

Beste CRM-ers,

We mogen terugkijken op een geslaagd dagje uit, zaterdag jl. Het weer klaarde gelukkig gaandeweg steeds verder op. Helaas was het door omstandigheden buiten de organisatie niet mogelijk om nog een ommetje te maken op Kaag-eiland, maar de ontvangst aldaar was prima. Het was ook leuk om in het kerkje, dat gered is van afbraak en fraai gerestaureerd, samen te zijn en ook nog wat te zingen.

De boottocht was aangenaam en ieder was volop in gesprek. We zijn prima ontvangen en het was goed dat het aantal consumptiebonnen was opgetrokken naar drie! Er zullen vast wel de nodige plaatjes en/of filmpjes verschijnen op de site om nog meer indrukken op te doen of terug te kijken op een plezierig evenement. Het bestuur dankt Cees Faber voor de organisatie, Cees Strijbis voor de administratie en Aarnoud voor zijn muzikale medewerking. Fijn dat Reint Veringa de Bergkerk open kon stellen voor een droge start.

Woensdag 27 september zijn Sanne Mallant en Aarnoud de Groen aanwezig om het repertoire voor het concert op 6 oktober goed door te nemen. Aan alle koorleden de oproep om nog even tijd te nemen om gebruik te maken van de opnames van de laatste repetitie. Met name de musical-nummers kunnen nog wel wat extra aandacht gebruiken ! Er zijn nog posters beschikbaar en we nemen aan dat de kaartverkoop toch wel wat meer in een versnelling is geraakt inmiddels !!

Na het inzingen starten we met Psalm 103.

CRM Christelijk Residentie Mannenkoor september 2023


Deze circulaire heeft betrekking op ons Najaarsconcert en CD presentatie in de Lutherse Kerk op 6 oktober 2023


Concert CRM op vrijdag 06-10-2023
Ons concert vindt plaats in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag, aanvang 20.00 uur, kerk open 19.00 uur. Bereikbaarheid: met eigen vervoer, in de buurt zijn er enkele parkeergarages met betaald parkeren. Met openbaar vervoer; Tramlijn 1 en 15 halte Centrum, Bus 22/24 en 28 halte Centrum,
Tramlijn 16 en 9 halte Kalvermarkt Stadhuis, Tramlijn 2/3/4 en 6 halte Grote Markstraat, Deze laatste is het dichtst bij de Kerk.


In de kerk is een van de kamers bestemd voor de koorleden. Daar kunt u uw jassen en tassen kwijt.
We zingen vanuit de concertmap, een IPad of Tablet is niet toegestaan.


Aan het concert werken mee een 5-tal musici van het Holland Symfonie Orkest, sopraan Sanne Mallant en op de vleugel en het orgel speelt Aarnoud de Groen. Ook zullen een aantal mannen van het koor ‘de Lofstem’ hun medewerking verlenen.

Het geheel staat onder de leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.


De generale repetitie begint om 15.00 uur. Beslist aanwezig uiterlijk 14:30 uur. Opstellen op aanwijzing van de organisatie mannen Piet en Eduard om 14.50 uur.


Let op: Partners die direct met de koorleden meekomen, kunnen plaatsnemen achterin in de kerk dus voor de ingang. Dit om zo weinig mogelijk storing te veroorzaken tijdens de generale. Na de generale repetitie dienen zij de kerk te verlaten. Zij kunnen met het overige publiek vanaf 19.00 uur weer binnenkomen via de hoofdingang.


Om uiterlijk 19:45 uur moeten we klaar staan in de kleedkamers. Let u op de nummering en volg de aanwijzingen van de organisatie en uw partijcoördinator op. We stellen ons, op nummer, volgens de aanwijzingen van onze organisatie mannen Piet en Eduard en de partijcoördinatoren op.


Nog wat mededelingen
Bij onverwachte zaken / afwezigheid a.u.b. contact opnemen met Piet Bouterse 06-51099422 of Eduard van Wilgen 06-21215430


Houdt in verband met uw reistijd rekening met mogelijke files en/of parkeerproblemen.


Van de koorleden wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het concert zich in de kamers verzamelen en niet ‘uitwaaieren’ door de kerk!

Het is n.l. niet fijn voor onze organisatie als zij u “koorleden” voor het opstellen eerst uit alle hoeken en gaten van de kerk moeten ophalen.


Onze kleding bestaat uit: smoking, onze strik en pochet, glad wit smokingoverhemd, zwarte sokken en gladde zwarte schoenen. In verband met wettelijke richtlijnen dienen we bij calamiteiten ons strikt te houden aan de aanwijzingen die door de BHV-mensen zullen worden gegeven.


Het concertprogramma

 1. Lof aan de Heer John W. Peterson, arr. Aldert Fuldner
 2. Liefde Trad. Arr. Aldert Fuldner
 3. Psalm 103 Markus Geissbühler, arr. Aldert Fuldner
 4. Hier in uw heiligdom Aldert Fuldner
 5. Nearer my God to Thee Lowell Mason, arr. Aldert Fuldner
 6. The Mansions of the Lord (a capella) Nick Glennie-Smith, arr. Aldert Fuldner
 7. Remember you smile Enya, arr. Aldert Fuldner
 8. Yesterday The Beatles, arr. Aldert Fuldner
 9. My way J. Revaux/C. Francois, arr. Aldert Fuldner
 10. In His Love Mark Patterson, arr. Aldert Fuldner
 11. Sluit ied’re deur Andrew Lloyd Webber, arr. Aldert Fuldner
 12. One hand, one heart L. Bernstein, arr. Aldert Fuldner
 13. America
 14. Sabbath Prayer (lange versie) Arr. Aldert Fuldner
 15. All I ask of you Andrew Lloyd Webber, arr. Aldert Fuldner
 16. Think of me
 17. The Phantom of the opera
 18. I dreamed a dream Claude-Michel Schönberg, arr. Aldert Fuldner
 19. Do you hear the people sing staat vermeld als: At the end of the day – slot

CRM uitje 23 september….

Zaterdag 23 september vertrekt de bus om 12.00 vanaf de Bergkerk, indien niet op tijd dan kunt u rijden naar de Huygsloterdijk te de Kaag. Daar nemen we het pondje en lopen we naar de Dorpskerk, Julianalaan 7. Daar wordt het een en ander uitgelegd van het oude kerkje.

We gaan ook zingen: de liederen In his love, Lof aan de Heer, Ga met God en Dank sei der Herr o.l.v. Aarnoud.

Wij hebben een programmaboekje ( A5) gemaakt , daar staan de liederen in, mocht u een groter lettertype nodig hebben, dan raden wij u aan uw eigen bladmuziek mee te nemen.

Vervolgens gaan we naar Katwijk, waar we inschepen op de Triton en zullen de Kagerplassen van alle kanten zien en tijdens de vaart doen we ons tegoed aan een Indisch Buffet.

Voor de boot krijgt u consumptiebonnen, mocht u er nog meer willen dan kunt u ze (kopen en achteraf verrekenen) bij Cees Faber.

Repetitiemuziek 20 september ……

Onderstaand de stukken die we met Aldert hebben gerepeteerd….

Lof aan de Heer

Remember your smile

My way

Yesterday

Do you hear

Sluit iedere deur

All I am

The Phantom of the Opera

I like to be

The Sabath prayer

Psalm 103

Hier in uw Heiligdom

The Mansions of the Lord

Van de Voorzitter…..

Voor komende repetitie 20 september is al volop aandacht gevraagd om de mappen in orde te hebben, zodat alles goed gerepeteerd en geoefend kan worden.

Goed dat Dick Zeldenrust er ook nog een mail over heeft rondgestuurd. De digitale versie van de poster vindt u ook hierbij, zodat u uw vrienden, kennissen en familieleden op de hoogte kunt stellen van ons komende concert en u aan hen de nodige kaarten kunt leveren.

We openen de repetitie met het eerste nummer van het programma van 6 oktober: “Lof aan de Heer”

REPETITIE 13 SEPTEMBER……

Onderstaand de stukken die ingestudeerd zijn door Aldert:

In his love

Sluit iedere deur

Remember Your smile

All I ask of you

The Phantom of the Opera

West Side Story

Sabbath prayer

Liefde

Repetitieavond 30 augustus…

Beste CRM-ers,

Komende woensdag is het dan weer zover: de start van een nieuw koorjaar na de zomervakantie. Van harte hoop ik dat u mag terugkijken op een goede vakantieperiode. Van Aldert hebben we mogen vernemen dat hij en Eline al behoorlijk gewend en zeker ook zeer gelukkig zijn met de aanwezigheid van Leanne in huize Fuldner.

We gaan woensdag aan de slag met de liederen die we tijdens de zomerzangavond in Scheveningen zullen zingen. U bent daarover nader op de hoogte gesteld in de vakantie. Als voorzitter hoop ik mogelijk enkele belangstellenden te mogen verwelkomen en u ook op de hoogte te stellen van de medische situatie van enkele koorleden, voorzien van hun hartelijke groet. Ook verwachten we een oud-lid die zich weer meldt na een terug-verhuizing naar Den Haag. We gaan ook beginnen met een aantal inzing-oefeningen en dat ook de komende weken blijven doen om daarna reacties te peilen.

Het bestuur is al bij elkaar geweest en heeft o.a. besluiten genomen over het najaarsconcert op 6 oktober in de Lutherse Kerk. Ook over de afronding voor de presentatie van onze dubbel-cd is uitvoerig gesproken. Onze uitstap op 23 september stond natuurlijk ook op de rol.

Van harte hoop ik en de overige bestuursleden u weer in goede gezondheid en met de nodige spirit te mogen ontmoeten. Tot woensdagavond !!

Woensdag zijn er al toegangskaarten te koop voor het Concert op 6 oktober.

Zomeravondzangdienst 6 september…..


Deze circulaire heeft betrekking op onze medewerking aan de zomeravond zangdienst in de Oude Kerk te Scheveningen.


Wanneer: Woensdag 06-09-2023


Aanwezig vanaf 18.15 uur tot uiterlijk 18.45 uur. Hierna een mogelijke repetitie om 19.00 uur.

Er is vanaf 19.00 uur koffie beschikbaar.

Aanvang dienst 20.00 uur; kerk open om 19.15 uur.


Waar: Oude Kerk, Keizerstraat 8, 2584 BJ Scheveningen


Bereikbaarheid: Met eigen vervoer of openbaar vervoer (heeft de voorkeur); tram 1 of 11 stopt op loopafstand van de Oude Kerk.


Parkeren: Beperkte gratis parkeergelegenheid naast de kerk. Aanrijden via de Jacob Pronkstraat Parkeren beslist met de achterlichten gericht naar de huizen! Indien u met de auto komt, rij dan zoveel mogelijk met elkaar mee.


Predikant: Ds. D.J. Thijs


Wie werken mee: CRM Christelijk Residentie Mannenkoor o.l.v. Aldert Fuldner
Organist: Aarnoud de Groen


De samenzang zal mede worden begeleid door Gerrit Hoek op de cornet.


Toegang: vrij, collecte tijdens de dienst


Kleding: Smoking


Contactadres:

Bij onverwachte zaken gaarne bellen: Piet Bouterse: 06-51099422 of Eduard van Wilgen:

06-21215430


Wat zingen wij:

Blokje 1: Hier in Uw Heiligdom , Psalm 103 en Lof aan de Heer

Blokje 2 : The Lord’s Prayer , Dear Father en In his love

Blokje 3: Ik zal er zijn, Vrede zij U en The Mansions of the Lord

Ga met God (samenzang)

Dank sei dir Herr

Begin repetitieavond 30 augustus…

Woensdagavond 30 augustus beginnen we weer een nieuw seizoen met CRM.

Het programma voor de zomeravondzang op woensdag 6 september zullen we zeker instuderen.

Het Bestuur heeft op 21 augustus vergaderd en binnenkort verneemt u meer.