Wel en wee aangepast……

Bij de rubriek “wel en wee ” is een reactie van Marijn van Gool geplaatst.

Onze secretaris Wim Heysteeg heeft u rechtstreeks een bericht gestuurd…..

Koornetwerk Nederland

Koningin Máxima brengt online werkbezoek aan koorsector

Geplaatst op 8 april 2021

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdagmiddag 8 april een digitaal werkbezoek gebracht aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstsector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot. Naar schatting van the European Choral Association zijn in Nederland zo’n 1,7 miljoen samenzingende mensen. Per 1 december 2020 geldt een dringend advies van de overheid voor amateurkoren om niet te zingen in groepsverband. Koornetwerk Nederland heeft koren opgeroepen om clubbijeenkomsten, repetities, concerten en vieringen af te gelasten. 

Koningin Máxima sprak met vertegenwoordigers van Koornetwerk Nederland, bestuursleden van koren en koorzangers over de gevolgen van de coronapandemie . Tijdens het gesprek kwam onder meer aan bod dat zingen niet alleen een creatieve en artistieke expressievorm is. Koorleden vertelden dat samen zingen ook een sociale en soms zelfs therapeutische activiteit is. Het niet samen kunnen zingen wordt als een groot gemis ervaren. 

Bestuursleden vertelden dat de koorsector pas geleidelijk weer kan worden opgestart. Veel koren en dirigenten houden er rekening mee dat fysiek samenkomen pas per september weer mogelijk is. Dit heeft al geleid tot minder leden en daardoor teruglopende inkomsten uit contributie. 

Voor het gesprek kunt u gaan naar de site van Koornetwerk Nederland.

U kunt ook naar de rubriek WEL en WEE voor informatie over de leden

UIT VOCAAL Digitaal :

VENTILATIE REPETITIERUIMTES
Koren worstelen (begrijpelijk!) met de vraag of het gebouw waar zij repeteren met hun koor wel voldoende geventileerd wordt om het risico op Covid-19 besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen. Vragen hierover komen vaak ook terecht bij onze medewerkers in Voorschoten.
Maar u begrijpt vast dat de KCZB daarop geen passend antwoord heeft. Immers, elk gebouw is anders, en bij de KCZB lopen geen ventilatiehoogleraren rond die ‘even’ kunnen roepen welk gebouw wel en welk gebouw niet geschikt is.
Maar de KCZB kan u toch wel enige richting bieden.
De eigenaar van het gebouw is verplicht om te voldoen aan de Regels voor Luchtverversing van het Bouwbesluit en zal dat aan u moeten aantonen, liefst met een schriftelijke bevestiging daarvan, zodat u als koorbestuur dat in gesprek met de koorleden ook echt kunt aantonen. Kan dat niet worden aangetoond, dan is het advies om geen risico te nemen.
In het geval van openbare gebouwen moet u daarvoor bij de gemeente zijn, want die is daar de eigenaar van.
Naast de landelijke richtlijnen kunnen ook Veiligheidsregio’s (elke plaats behoort tot een Veiligheidsregio) nog allerlei regels stellen en ook daar kunt u dus mee te maken hebben.
Kortom: wij adviseren u als koorbestuur om de aangegeven weg te volgen, zodat u bewijsbaar goed hebt gehandeld.

Aarnoud de Groen geeft concerten…..

Beste allemaal,

Deze dagen hebben jullie ruimschoots de gelegenheid om mijn orgelspel te beluisteren:
– vanavond (2 juli) om acht uur speel ik in Orgelzaal Booy in Sint Pancras (https://www.orgelzaalbooy.nl)
– op 3 juli draag ik een steentje bij aan het jubileum van Orgelmakerij Noorlander in de Grote Kerk te Dordrecht (https://www.noorlanderorgels.com/jubileum/) Wellicht valt er een live stream te bekijken…
– op 4 juli om 15.30 uur geef ik een concert in de Abdijkerk in Loosduinen (https://abdijkerk.info) Hoogstwaarschijnlijk zal het concert ook via een live stream te volgen zijn.
– op 4 juli om 20.30 uur gaat de opname van een concert in de serie ‘Het orgel op zondagavond’ in première via https://youtu.be/XHpIltkYg2g

Hartelijke groet,
Aarnoud

Berichten geplaatst:……..

De Ledenlijst is vernieuwd, deze kunt u vinden onder LEDEN – LEDENLIJST

Berichten over leden – LEDEN – zie WEL en WEE rubriek

Recente berichten over Marijn van Gool, Cor Karens en Ger van Vliet.

Mocht u een bijdrage voor de site willen maken, graag!! Stuur het naar crfaber @ziggo.nl

In vertrouwen u in de toekomst te zien!!

Cees Faber

BERICHTEN op de site……

Wat kunt u verwachten op de website:

Berichten van het Bestuur : onder VERENIGING – BESTUURSNIEUWS

recent geplaatst Bericht van Bestuursvergadering en bericht van de Voorzitter

Nieuws voor de Leden onder: LEDEN – LEDENNIEUWS

Nieuws over de leden onder : LEDEN – WEL EN WEE

recent geplaatst : Zorgen om Ger van Vliet en Huwelijksjubileum Cor en Greet Karens

Informatie over de leden vindt u onder : LEDEN – LEDEN en LEDENLIJST

Daarnaast staat aan de rechter kant ook de meest recente berichten vermeld.

Nieuw is onder : LEDEN – CONCERTMUZIEK , aantikken LP 1969

Hier hebben we alle nummers van een LP van een Oranjeconcert geplaatst, i.v.m. copyright hebben we deze niet op you tube geplaatst. Dank zij Cor Hoek en Ger van Vliet is dit gelukt, misschien volgen er meer.

Muziek van een oude lp……..

Terwijl de CRM-ers verlangend vooruit kijken naar berichten over de start van de repetities en het bestuur daar zo goed mogelijk voor de toekomst in voorbereidende zin daarover de hersenen laat kraken, werd ik laatst benaderd met een vraag over een ver verleden.

Via onze wijkpredikant werd ik benaderd of ik op zoek kon gaan naar een CRM-opname van het lied “Eens zal op de grote morgen”. Aanleiding was het overlijden van de echtgenote van een voormalig CRM-lid die destijds bij de opname aanwezig was. Daarbij het verzoek om dit nummer tijdens de uitvaartdienst ten gehore te brengen, als jarenlang favoriet lied van de betrokkenen.

Eerst maar eens cd’s thuis bekeken, maar geen resultaat. Vervolgens bracht Nico Houtman, als 50-jarig lid, al enig licht op de zaak met de opmerking dat het was uitgevoerd onder leiding van Arie Pronk, maar hij was toen nog te jong om mee te mogen zingen.

Dan nog maar een stapje verder naar onze twee leden met een zestigjarig lidmaatschap achter hun naam. Peter Willemse wist dat het om een lp-opname ging, maar beschikte niet over het zwarte vinyl. Kort daarna het verlossend bericht van Ger van Vliet. Hij was er op 30 april 1969 bij toen het lied werd gezongen op een van de toen befaamde Oranjeconcerten, in het Circustheater te Scheveningen. En bovendien: …. Hij had de plaat thuis staan!!

Vervolgens een afspraak gemaakt om de plaat in Voorburg te krijgen en een goede vriend aangesproken die van de plaat een prima digitale weergave kon maken. Zo geschiedde en kon tot grote troost van de familie het nummer in de uitvaartdienst ten gehore worden gebracht.

Mijn goede kennis was ook zo bereidwillig om de hele lp op de stick te zetten en zodoende heb ik nu de digitale weergave van de lp uit 1969 op mijn computer staan. Als er CRM-ers zijn die deze weergave om nostalgische of andere redenen ook willen bezitten en beluisteren, dan kan ik hen een We-Transfer ingepakte versie toesturen.

Inmiddels staan de nummers nu ook op de website onder LEDEN – CONCERTMUZIEK!! Bovenstaand de hoes van de lp om een beeld te krijgen van de inhoud. Stuur even een mailtje naar chhoek@ziggo.nl, dan ga ik er mee aan de slag voor jou.

Mogelijk zijn er nog meer CRM-lp’s in het bezit van leden, dan is er de bereidheid om ook deze om te zetten in een digitale versie. Ik hoor wel.

Tot slot de mededeling dat ook ik van harte uitkijk naar hervatting van CRM zangactiviteiten. Bij de cantorij van de Oude Kerk Voorburg heb ik nog wel wat zangervaringen mogen continueren, maar een Corona-besmetting in februari en een recente heupoperatie hebben helaas niet aan de continuïteit bijgedragen. Een hartelijke groet met goede wensen voor een ieder.

Cor Hoek

UIT VOCAAL DIGITAAL:

BUITEN ZINGEN MAG WEER!


De Rijksoverheid heeft het advies om niet te zingen aangepast koor zingen in de buitenlucht. Koren die dus buiten aan de slag willen kunnen dat volgens dat advies nu dus doen, zo blijkt uit de gewijzigde Tijdelijke regeling Maatregelen Covid-19.
Voor binnen repeteren is dat advies nog steeds ‘Niet zingen’ met uitzondering van professionele koren en kinderen tot en
met 12 jaar. Let op: het is geen verbod, maar desalniettemin lijkt het ons verstandig om het advies wel op te volgen.
Als alles rondom Covid-19 zich gunstig blijft ontwikkelen, dan zou op 30 juni a.s. het advies om niet te zingen vervallen en
hebben koren dus hun handen vrij.
Elk koor kan in die situatie zelf bepalen óf er weer gerepeteerd gaat worden en áls daartoe wordt besloten hoe je dat dan
samen gaat doen. Het lijkt ons een goed idee om dit in onderling goed overleg te bepalen en vooral ook begrip
te blijven houden voor die koorleden die, om welke reden dan ook, nog niet kunnen of durven/willen zingen.
Zo zorg je er voor dat het koorklimaat goed blijft.

Gerard Pasteuning is verhuisd….

Lidmaatschap beeindigd i.v.m. verhuizing

Goede dag WIM

Hiermede mijn oprechte dankbetuiging voor je mail. (zie hieronder) Ik stel het erg op prijs als je mijn zangbroeders mijn opzegging vanwege verhuizing naar Hoogvliet in kennis wil stellen. Via deze mail kondig ik mijn koorbeëindiging aan. Ik zal mijn zangbroeders NOOIT vergeten, omdat jullie als mijn broers altijd in mijn sociale herinnering zullen blijven.

Groetjes en veel gezondheid en geluk.
Tot ziens van Gerard Pasteuning

Beste Gerard,
Het is al weer zo’n negen jaar geleden dat ik je als secretaris van CRM als nieuw lid welkom kon heten en moet je ook nu weer uitluiden. Die negen jaar zijn snel voorbij gegaan. CRM had toen nog zo’n 150 leden. Daar is nu eenderde van vertrokken door hetzij verhuizing of ouderdom, of overlijden. Gelukkig kwamen er ook nieuwe leden bij, anders hadden we
nog maar een mager koortje. Ook jij gaat ons nu verlaten en wel door verhuizing van Maassluis naar Hoogvliet. Ja, dat is een beetje ver om te reizen. Gerard we begrijpen als bestuur je beweegreden om het lidmaatschap van CRM te beëindigen en wensen je alle goeds toe in de toekomst en een rustige verhuizing naar je nieuwe woning in Hoogvliet. Wellicht dat er daar en in de nabije omgeving ook een (mannen)koor te vinden is waar je lid van kan worden. Alle goeds gewenst van alle
koorleden en het CRM-bestuur. Het ga je goed.

Namens het bestuur van CRM, Wim Heijsteeg (2e secr.)