Repetitie week 20 ….

Woensdag 18 mei hopen we weer lekker te gaan zingen…..

Van de Voorzitter:

De repetitie openen we met het zingen van: Nearer my God to thee…..

Kaarten voor het Concert in de Luthers Kerk op 18 juni.

Deze kaarten (gratis) zijn te bestellen bij Cees Strijbis, via de mail : ceesentrijnistrijbis@outlook.com of even bellen 06-11343862. De kaarten zijn voor partners of kandidaat-leden of vrienden.

Het Bestuur gaat er van uit dat iedereen van de leden aanwezig zal zijn, U komt toch ook en u heeft u natuurlijk al opgegeven!!

GRATIS BUSVERVOER Trouwerij Aldert en Eline 14 juli

U kunt met de bus mee, opstapplaats Bergkerk , Den Haag, graag opgeven.

TROUWDIENST
Donderdag 14 juli 2022 – Aanvang dienst 14.15 uur – 15.30 uur
Grote Kerk Alkmaar – Koorstraat 2
Koorleden aanwezig om 12.30 uur – opstellen
Inzingen koren van 12.45 uur – 13.30 uur
Om 14.00 uur opstellen

Afzeggen repetitie bij Frans Gallast…..

Week 20 is Frans niet bereikbaar op zijn vaste telefoonnummer, indien u verhinderd bent voor de aanstaande repetitie dan graag mobiel bellen 06-15305158 ( blauwe balk voorzijde website ) of naar zijn email adres : f.gallast@casema.nl

KAARTJE naar Wim Rog

Deze week hebben zich complicaties voor gedaan bij Wim en ligt hij momenteel op de I.C.

U kunt een kaartje sturen via Jack Rog, aan Wim Rog P/A Vlamenburg 8 A , 2591 AS ‘s- Gravenhage.

Jan Willemse aanwezig op repetitie ….

Jan was woensdag aanwezig en werd speciaal welkom geheten door Voorzitter Huub van der Meer, Jan nam de gelegenheid om de leden te bedanken voor hun medeleven en was blij weer aanwezig te zijn.

Repetitieweek 19 ……..

Van de Voorzitter:

Deze week openen we met lied nr 15 : Liefde ………

Van de Dirigent:

We zingen deze week uit de geselecteerde lijst van 30 nummers:


In te studeren liederen in het voorjaar 2022

 1. Benedictus Karl Jenkins, arr. Aldert Fuldner
 2. Going Home Antonin Dvorák, arr. Aldert Fuldner
 3. Ik zal er zijn Sela, arr. Aldert Fuldner
 4. In His love Mark Patterson, arr. Aldert Fuldner
 5. Intrada Aldert Fuldner
 6. Lof aan de Heer John W. Peterson, arr. Aldert Fuldner
 7. Praise the Lord G. Miles, arr. Aldert Fuldner
 8. Sabbath Prayer Arr. Aldert Fuldner
 9. The Lord’s Prayer (Our Father) Albert Hay Malotte, arr. Aldert Fuldner
 10. The Mansions of the Lord Nick Glennie-Smith, arr. Aldert Fuldner
 11. There’s a Sweet, Sweet Spirit Doris Akers, arr. Aldert Fuldner
 12. Vrede zij U Arr. Aldert Fuldner
 13. Zoekend naar licht Bernadette Farrell, arr. Aldert Fuldner
 14. Ga met God Arr. Aldert Fuldner
 15. Liefde Arr. Aldert Fuldner
 16. Hier in uw heiligdom Arr. Aldert Fuldner
 17. Sanctus Ch. Gounod
 18. Zegen ons Algoede Arr. Aldert Fuldner
 19. Look at the world John Rutter, arr. Aldert Fuldner
 20. Think of me (The Phantom) A.L. Weber, arr. Aldert Fuldner
 21. Remember your smile Enya, arr. Aldert Fuldner
 22. I dreamed a dream Arr. Aldert Fuldner
 23. XXX
 24. My way Arr. Aldert Fuldner
 25. Yesterday Arr. Aldert Fuldner
 26. When I’m sixty four Arr. Aldert Fuldner
 27. Lasch’io pianga G.F. Händel, arr. Aldert Fuldner
 28. Chor und Arie (Norma) Vincenzo Bellini, arr. Aldert Fuldner
 29. XXX
 30. Psalm 150 César Franck

Repetitieweek 18 …….

Van de Voorzitter:

Wij staan deze week stil bij het overlijden van Wim Westerduin, wij zingen : Vrede zij U….. en vervolgens houden we een minuut stilte om Wim te herdenken.

Onderstaand de rouwkaart

Vervolgens Bestuursmededelingen, het Bestuur heeft vorige week vergaderd en u hoort de besluiten.

Voor de Notulen kunt u kijken onder Vereniging – Bestuursnieuws.

Ter gelegenheid van de Dodenherdenking geeft Aldert aan wanneer wij 2 minuten stilstaan en de gevallenen herdenken. Na deze stilte zingen we het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus.

Daarna gaat de repetitie aanvangen.

Notulen / Agenda :

Concert- en activiteitenagenda 2022    

Woensdag          25 mei  19.45 uur            Extra repetitieavond, de dag voor Hemelvaartsdag

Zaterdag             18 juni   14.30 uur            Cd-opname Lutherse Kerk Den Haag

Zaterdag             18 juni   19.30 uur            Concert  in de Lutherse Kerk Den Haag

Zaterdag             18 juni   20.15 uur            Aarnoud de Groen wordt in het zonnetje gezet                

Woensdag          22 juni   19.45 uur            Voorlaatste repetitie voor de vakantie (1)

Woensdag          29 juni   19.45 uur            Laatste repetitie voor de vakantie (2)

Maandag            11 juli    20.00 uur            Repetitie voor huwelijk met vier koren in Katwijk

Donderdag         14 juli    middag              Met de bus naar Alkmaar voor huwelijk dirigent

Woensdag           31 aug. 19.45 uur            Start van de repetities tweede helft 2022

Zaterdag                8 okt. 19.30 uur            Gezamenlijk concert met CNK in Grote Kerk Monster               

Vrijdag                 16 dec. 20.00 uur            Kerstconcert in de Grote Kerk Den Haag met De Lofstem

Belangrijke momenten voor u en onze leden, wilt u er rekening mee houden in uw agenda?!?!

Wim Westerduin ingeslapen…..

Via Ger van Vliet kregen wij bericht dat Wim Westerduin is overleden. Een groot gemis voor zijn familie en vrienden, met een kleine groep zal afscheid van Wim worden genomen. Er volgt nog meer informatie.

Trouwerij Aldert en Eline

Onderstaand alvast de nodige informatie :

Informatie trouwdienst Eline en Aldert 14 juli 2022


Opgave aantal koorleden (eventueel met partners) die mee komen zingen vóór 10 juni. Dit in
verband met het klaarzetten van het koorpodium en de kerkopstelling.


Repetitie vier koren
Maandag 11 juli 2022 – aanvang 20.00 uur – 21.30
Oude Kerk aan de Boulevard in Katwijk. Parkeren kan in de tegenoverliggende parkeergarage

TROUWDIENST
Donderdag 14 juli 2022 – Aanvang dienst 14.15 uur – 15.30 uur
Grote Kerk Alkmaar – Koorstraat 2
Koorleden aanwezig om 12.30 uur – opstellen
Inzingen koren van 12.45 uur – 13.30 uur
Om 14.00 uur opstellen


Voorganger: Ds. Marco Visser
Organist: Aarnoud de Groen
Dirigent: Arthur Postma
Sopraan: Sanne Mallant
Slagwerk: Leon de Laat
Twee trompettisten via HOC
Christelijk Gemengd Koor Songs For You
Mannenkoor De Lofstem
Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate
Christelijk Residentie Mannenkoor


Repertoire
Intrada
Kyrie alleen gemengd koor
Sabbath Prayer
Our Father
Dank Sei Dir Herr alleen mannenkoren
Sanctus – Gounod
Zegen ons Algoede
Ga met God
In His Love

Geen repetitie 27 april……

Ter gelegenheid van Koningsdag wordt er niet gerepeteerd, tot volgende week!

Wij wensen u een prettige Koningsdag.

U zij de glorie…..

Woensdag hebben we vanwege de Paasgedachte het lied : U zij de glorie , … gezongen. Het plan was dit lied eerder op te nemen en op 1e Paasdag op de website te zetten, helaas niet iedereen begreep deze opzet.

Vroeger is het bij Aad van der Hoeven ook gezongen en Aldert is gevraagd hier ook een arrangement voor te maken.

Op onderstaande link kunt u een interview met Aad van der Hoeven bekijken