Verkort verslag Bestuur 23 mei …

Verkorte Notulen bestuursvergadering  23 mei 2022      

 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering om kwart voor drie.

De notulen van afgelopen 25 april zijn na lezing akkoord. Ook de besluiten- en actielijst van 23 mei wordt, na wat heen en weer gediscussieer, goedgekeurd.

De huurovereenkomst met de Grote Kerk in Den Haag staat voor dit jaar begroot en is geopteerd voor 16 december 2022. Actie zal weer worden ondernomen om met kerst 2023 en 2024 een optie te nemen voor ons kerstconcert in de H. Anth. Abtkerk op Scheveningen. De gewenste data zijn: 22-12-’23 en 20-12-’24. Ook Aldert en Aarnoud zullen voor deze data in optie worden vastgelegd.

Concert- en activiteitenagenda

De repetitieavond op 25 mei, de dag voor Hemelvaartsdag gaat vanwege de drukke agenda door.

Zaterdag 18 juni, is de dag van de cd-opname en het Voorjaarsconcert in de Lutherse Kerk.

Het ontwerp van de gratis toegangskaarten wordt beoordeeld en voor afdrukken wordt besloten. Ook de uitgebreide circulaire voor de middag en avond wordt (nog zonder vaststaande volgorde van het te zingen repertoire) beoordeeld. De kaarten kunnen worden besteld bij Cees Strijbis, die ook de aantallen heeft voor de ‘koorvrienden’ en de leden van ‘De Club van Honderd’. Er geldt een maximum van vier kaarten per koorlid.

Het is de wens van het bestuur dat elk koorlid zijn best doet met deze gratis kaarten nieuwe leden naar CRM te trekken. Aarnoud de Groen wordt gefêteerd voor zijn 25-jarig muzikaal leiderschap bij CRM.

De laatste repetities voor de grote vakantie zijn de woensdagen 22 en 29 juni. Deze avonden repeteren we het repertoire voor ons gezamenlijk concert met het CNK (Christelijk Nationaal Koor) en het repertoire van ons eigen kerstconcert.

De repetitie op maandag 11 juli voor het huwelijk tussen Aldert en Eline geschiedt met de vier koren in het witte kerkje (Oude Kerk), Boulevard te Katwijk. Arthur Postma, Aarnoud de Groen en Sanne Mallant (sopraan) zijn hierbij aanwezig. Eigen vervoer naar Katwijk koorleden.

Het kerkelijk huwelijk tussen Aldert en Eline is op donderdag 14 juli, en wel van 14.15 uur tot 15.30 uur. De bus naar Alkmaar is voor rekening van CRM en vertrekt ‘s middags, alleen bij de Bergkerk. Arthur Postma dirigeert. Van Aldert (en Eline) is een uitnodiging ontvangen met een beperkt draaiboek met tijden, medewerkenden en repertoire. De bestuursleden zijn na afloop, in Beverwijk uitgenodigd voor de receptie.

Start van de repetities tweede helft 2022 is op 31 augustus.

•   Zaterdag 8 oktober                  Gezamenlijk concert met CNK in de Grote Kerk van Monster. Kaarten kosten                                                            € 15,00.

•   Vrijdag 16 december                20.00 uur. Kerstconcert in de Grote Kerk met de mannen van De Lofstem en    soliste. Aldert en Dick zorgen voor de (oude) CRM-muziek, 95 jaar waardig.

Over de overige voorstellen betreffend de activiteitenlijst 2023 is geen informatie meer ontvangen van de organisatie. Na de grote vakantie komen we er zo mogelijk op terug.

Voor zowel de financiën als de PR zie verder de informatie onder zaterdag 18 juni over de Cd-opname en   avondconcert!

In de rondvraag informeert Dick de bestuursleden dat de uitgebreide circulaire voor de leden voor 18 juni volgt, zodra alles bekend en afgevinkt is.

De volgende algemene bestuursvergadering is op 27 juni a.s.

Concert- en activiteitenagenda 2022

Zaterdag             18 juni   14.30 uur            Cd-opname Lutherse Kerk Den Haag

Zaterdag             18 juni   19.30 uur            Voorjaarsconcert  in de Lutherse Kerk Den Haag

Zaterdag             18 juni   20.15 uur            Aarnoud de Groen wordt in het zonnetje gezet                   

Woensdag          22 juni   19.45 uur            Voorlaatste repetitie voor de vakantie (1)

Woensdag          29 juni   19.45 uur            Laatste repetitie voor de vakantie (2)

Maandag            11 juli    20.00 uur            Repetitie voor huwelijk met vier koren in Katwijk

Donderdag         14 juli    middag               Met de bus naar Alkmaar voor huwelijk dirigent

 Woensdag           31 aug. 19.45 uur            Start van de repetities tweede helft 2022                 Zaterdag                8 okt. 19.30 uur             Gezamenlijk concert met CNK in Grote Kerk Monster              Vrijdag                 16 dec. 20.00 uur            Kerstconcert in de Grote Kerk met De Lofstem

CONCERT 18 juni …….

CRM Christelijk Residentie Mannenkoor 24 mei 2022


Deze circulaire heeft betrekking op ons concert en CD opname in de Lutherse Kerk 18 juni 2022


Concert CRM op zaterdag 18-06-2022


Ons concert vindt plaats in de Lutherse Kerk, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB Den Haag, aanvang 19.30 uur, kerk open 18,45 uur. Bereikbaarheid: Met eigen vervoer, in de buurt zijn er enkele parkeergarages met betaald parkeren. Met openbaar vervoer; Tramlijn 1 en 15 halte Centrum, Bus 22/24 en 28 halte Centrum, Tramlijn 16 en 9 halte Kalvermarkt Stadhuis, Tramlijn 2/3/4 en 6 halte Grote Markstraat, Deze laatste is het dichts bij de Kerk.


In de kerk is een van de kamers bestemd voor de koorleden. Daar kunt u uw jassen en tassen kwijt.
Drie – uit – vijf – eis: is niet van toepassing
We zingen vanuit de concertmap, een IPad of Tablet is niet toegestaan


Aan het concert werken mee een 5-tal musici van het Holland Symfonie Orkest, op de vleugel en het orgel speelt Aarnoud de Groen. Het geheel staat onder de leiding van onze dirigent Aldert Fuldner.


De generale repetitie begint om 14.30 uur en er wordt gerepeteerd tot 17.00 uur.

Beslist aanwezig uiterlijk 14:00 uur.

Opstellen op aanwijzing van de organisatie Piet Bouterse en Eduard van Wiligen om 14.20 uur. In de generale repetitie is een korte pauze, er is dan ook koffie of thee.


Omdat we met CD opnames en medewerkende musici te maken hebben is de aanwezigheid van IEDEREEN bij de generale repetitie een must, zodat Aldert een goed beeld krijgt hoe één en ander klinkt. dat betekent, er kan NIEMAND gemist worden!! We rekenen op jullie!!


Let op: Partners die direct met de koorleden meekomen, kunnen plaatsnemen achterin in de kerk dus voor de ingang. Dit om zo weinig mogelijk storing te veroorzaken tijdens de generale. Voor de koorleden die zelf wat eten hebben meegenomen blijft de kerk open, ook voor hun partners.


Om uiterlijk 19:15 uur moeten we klaar staan in de kleedkamers. Opstellen op nummer en we volgen daarbij de aanwijzingen van onze organisatoren Piet en Eduard en de partij-coördinatoren.

Tijdens het concert zal Aarnoud de Groen gehuldigd worden, hij is van 1997 tot heden, 2022 onze vaste begeleider, nu dus al 25 jaar, de voorzitter zal hem toespreken en hem ons cadeau overhandigen, zijn vrouw ontvangt van het CRM bloemen. Na afloop van het concert is er gelegenheid om hem onder het genot van een drankje en hapje te feliciteren.


Nog wat mededelingen:
Bij onverwachte zaken / afwezigheid a.u.b. contact opnemen met Piet Bouterse 06-51099422 of Eduard van Wilgen 06-21215430


Houdt in verband met uw reistijd rekening met mogelijke files en/of parkeerproblemen.


Van de koorleden wordt verwacht dat zij voorafgaand aan het concert zich in de kamers verzamelen en niet ‘uitwaaieren’ door de kerk! Het is n.l. niet fijn voor onze organisatie als zij u “koorleden” voor het opstellen eerst uit alle hoeken en gaten van de kerk moeten ophalen.
Dat geldt ook tijdens de pauze.


Een beperkt aantal plaatsen is gereserveerd voor genodigden, sponsors en mindervalide mensen en hun begeleiders. Indien uw partner een rolstoelplaats met één begeleider wil reserveren moet u dit uiterlijk de 11e juni aan Wim Heijsteeg doorgeven.


Onze kleding bestaat uit: smoking, onze strik en pochet, glad wit smokingoverhemd, zwarte sokken en gladde zwarte schoenen. In verband met wettelijke richtlijnen dienen we bij calamiteiten ons strikt te houden aan de aanwijzingen die onze organisatie Piet Bouterse en Eduard van Wilgen ons zullen geven.


Opzet voor het programma met CD opname en concert

Opzet concert en CD opname 18 juni in de Lutherse Kerk te Den Haag
Koor en orgel:

 1. Lof aan de Heer John W. Peterson, arr. Aldert Fuldner
 2. Liefde Arr. Aldert Fuldner
 3. Going Home Antonin Dvorák, arr. Aldert Fuldner
 4. Praise The Lord G. Miles, arr. Aldert Fuldner
 5. Dank Sei Dir Herr G.F. Händel, arr. Aad van der Hoeven
 6. Orgelsolo
  Woord van de voorzitter i.v.m. jubileum; Arnoud 25 jaar begeleider CRM
  Koor – vleugel en ensemble:
 7. The Mansions of the Lord Nick Glennie-Smith, arr. Aldert Fuldner
 8. Ik zal er zijn (van: Sela) Arr. Aldert Fuldner
 9. Hier in Uw Heiligdom Arr. Aldert Fuldner
 10. Look at the world John Rutter, arr. Aldert Fuldner
 11. In His love Mark Patterson, arr. Aldert Fuldner .
 12. Instrumentaal intermezzo ensemble Moon River
 13. Sabbath Prayer Arr. Aldert Fuldner
 14. Think of me (uit: The Phantom) A.L. Weber, arr. Aldert Fuldner
 15. Remember your smile Enya, arr. Aldert Fuldner
 16. Yesterday The Beatles, arr. Aldert Fuldner
 17. I dreamed a dream (Les Miserables) Claude-Michel Schönberg, arr. Aldert Fuldner
 18. My way J. Revaux/C. Francois, arr. Aldert Fuldner
  De volgorde of liedkeuze kan nog wijzigen

Bestuursnotulen

Korte notulen bestuursvergadering     25 april 2022  

 

Na zijn opening zegt de voorzitter te hopen de vergadering uiterlijk om vier uur te sluiten. Dan blijkt gaande de vergadering dat die hoop bij lange na niet gehaald wordt. De volgorde van de agenda is akkoord.

De notulen, die door de tweede secretaris zijn opgesteld, van zowel de alv van 30 maart als de extra bestuurs-vergadering van een week later op 4 april, worden na pagina-voor-pagina-lezing beide voor akkoord getekend.

De in- en uitgaande post blijkt een kleintje. Een uitnodiging voor een medewerking zomerzangavonden wordt vanwege voorbereidingstijddruk voor kennisgeving aangenomen en een bedankje is onderweg. Een uitnodiging van Songs for You is ontvangen voor twee bestuursleden van CRM om op 14 mei a.s. in Beverwijk hun (voorjaars)concert bij te wonen. Cor Hoek zal met het thuisfront overleggen om hierop in te gaan. Hij kan zich dan gelijk aan de andere genodigden voorstellen als de a.s. nieuwe voorzitter van CRM.

Concert- en activiteitenagenda (voorstellen)

Woensdag 25 mei, 19.45 uur. De repetitieavond op de dag voor Hemelvaartsdag gaat vanwege de drukke

agenda door, want er moet nog veel geoefend worden.

Zaterdag 18 juni. Dag van de Cd-opname en het Voorjaarsconcert in de Lutherse Kerk. Er is al veel werk verzet om een en ander voor elkaar te krijgen. Het draaiboek ligt voor deze dag klaar, maar kent nog wat vraagtekens. Een juiste weergave voor de tijden van hoe en wat volgt zsm. Voor het Voorjaarsconcert is de entree  gratis. Wel worden er toegangskaarten gedrukt. Dus, zonder toegangsbewijs, geen toegang. Aarnoud de Groen wordt halverwege het avondprogramma ingedeeld en gefêteerd voor zijn 25-jarig muzikaal leiderschap. Er komen bloemen voor hem en een envelop met inhoud. Kortom: we maken er een feestje van.

Woensdag 22 en woensdag 29 juni. Laatste repetitie voor de vakantie. Deze twee repetitieavonden hebben we net als de avond voor Hemelvaartsdag hard nodig voor ons gezamenlijk concert met het CNK (Christelijk Nationaal Koor) en ons eigen kerstconcert.

Maandag 11 juli, 20.00 uur. Tot ± 21.30 uur repetitie voor het huwelijk van Aldert en Eline met de vier koren

in het witte kerkje (Oude Kerk), Boulevard Katwijk. Arthur Postma, Aarnoud de Groen en Sanne Mallant (sopraan) zijn hierbij aanwezig. Eigen vervoer van alle koorleden.

Donderdag 14 juli, 14.15 – 15.30 uur. Kerkelijk huwelijk tussen Aldert en Eline. Er gaat een gratis bus naar Alkmaar. Tijden van vertrek en opstapplaatsen worden nog bekend gemaakt. Een cadeau voor het bruidspaar wordt afgestemd met de andere drie koren.  Arthur Postma dirigeert. Van Aldert heeft CRM een schriftelijke uitnodiging ontvangen met daarop een summier draaiboek met tijden, meewerkende en repertoire. Na deze dienst wordt in het koorgedeelte de koorleden iets te drinken aangeboden en proosten gezamenlijk op het bruidspaar. Van deze huwelijksdienst wordt een geluidsopname gemaakt.       

Woensdag 31 augustus. Start van de repetities tweede helft 2022.

Zaterdag 8 oktober. Gezamenlijk concert met CNK in de Grote Kerk van Monster.  Het programma moet nog door Aldert worden samengesteld. Dick houdt hierover contact met onze dirigent.

De entreeprijs is € 15,00.

Vrijdag 16 december, 20.00 uur. Kerstconcert in de Grote Kerk met De Lofstem en soliste. Huub, Gertjan en Cor hebben onlangs een goed gesprek gehad met vertegenwoordigers van De Lofstem. Ons kerstconcert zal met hun mannenkoor worden versterkt. Voor de pauze ’95 jaar CRM’ en na de pauze het gezamenlijk te zingen ‘Kerstoratorium’. Er is koffie bij aankomst voor De Lofstem. De opstelling zal per zangpartij ‘door elkaar’ zijn en de partijcoördinatoren houden ‘op lengte’ in de gaten. Aldert en Dick zorgen voor de (oude) muziek. Tot zover voorlopig

LEDEN WERVEN, WERVEN, WERVEN! Niet alleen door het bestuur. Er is door enkele bestuursleden een telling gedaan aan de hand van de aanwezigheidslijsten van Frans Gallast . Het gemiddelde aantal leden dat wekelijks trouw naar de repetities komt, is behoorlijk laag. We hebben als zangvereniging een flinke ader moeten laten in de Coronatijd. Van de (nog) 85 leden komen er ± 60 wekelijks naar de repetities. Voorzitter en andere bestuursleden hebben een belronde gedaan naar de vijfentwintig afwezigen. En dan krijg je te horen dat het niet altijd zorgeloosheid is, maar dat achter de deuren veel meer speelt dan je zou denken. Kortom: we missen jullie. ‘Als we een goede Cd willen maken en goede concerten willen geven, hebben we iedereen hard nodig’, aldus Dick. Dus: laat je stem niet verloren gaan! Miel gaat het gesprek aan met het Schevenings Mannenkoor om samen wat te brainstormen e.d.

                                                                                                                                                                                 

Van het Bestuur……

Woensdag 27 april is het koningsdag en na 2 jaar corona waarin deze dag niet gevierd kon worden mag het dit jaar weer, traditiegetrouw hebben we op koningsdag geen repetitie dus nu ook deze 27e april geen repetitie!

Woensdag 4 mei hebben we, ook traditiegetrouw, wel een repetitie avond met om 20.00 uur het gebruikelijke stilte moment.

Het bestuur wenst jullie goede paasdagen met het lied van afgelopen woensdagavond : U zij de glorie opgestane Heer. en de woorden, Ja hij is waarlijk opgestaan, Halleluja.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Bestuursmededelingen…..

LET OP!!!!!

Volgende week woensdag 30 maart beginnen we niet om 19.45 maar een kwartier eerder i.v.m. onze ALV 2022

Dat betekent dat de repetitie op deze avond om 19.30 uur begint en eindigt om 20.45 uur.

Onze laatste repetitie is op woensdag 29-06-22, we starten weer na het zomerreces op woensdag

31-08-22. Wel op donderdag 14 juli medewerking huwelijk Aldert en Eline Fuldner.

Maandag 11 juli is er een 4 koren repetitie m.b.t. de medewerking bij het huwelijk van Aldert en Eline. De verwachte locatie is de Witte Kerk (op de boulevard) in Katwijk. Nadere gegevens volgen zodra ze bekend zijn.

Zaterdag 8 oktober geven we een concert in de Grote Kerk in Monster met als gastkoor het CNK (Christelijk Nationaal Koor), er is een generale repetitie vooraf. Meer hierover volgt later in het jaar

Vrijdag 16 december is ons Kerstconcert in de Grote of St. Jacobskerk in Den Haag. Ook hier later meer over.

Daarnaast kijkt het bestuur naar mogelijkheden om medewerking te verlenen in kerkdienst(en) Goed voor onze PR.

Ook zal er in de loop van het jaar aandacht geschonken worden aan het jubileum van Aarnoud de Groen, hij is dit jaar 25 jaar onze begeleider.

Onderstaand nog de Notulen van de ALV 2021.

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Verzoek mondkapje……

Helaas zijn er nog steeds veel besmettingen met een Corona-virus. Daarom verzoekt het Bestuur tijdens verplaatsingen in de Bergkerk toch weer een mondkapje te dragen. Houdt afstand en schudt nog even geen handen. Hiermee volgen wij het beleid van Verpleegtehuizen en Ziekenhuizen.

Het Bestuur

Van het Bestuur……

Richtlijnen bijwonen repetitie

Woensdagavond, 26 januari, starten we weer met onze repetities op de gewone tijd, 19.45 uur.

De QR code check is bij binnenkomst verplicht met het advies om een mond- neusmasker Type 2 te dragen, dit mag af als u op uw plaats zit, en om wat afstand te houden van elkaar.

De horeca is  weer open, ook in de Bergkerk, dus in de pauze kunt u eventueel koffie, thee of iets anders drinken.

De komende weken is het verzoek i.v.m. de afwezigheid van Frans Gallast uw afwezigheid bij de repetitie te melden bij Eduard van Wilgen, zijn mailadres staat op de ledenlijst en op de voorzijde van de website, in de blauwe balk staat zijn telefoonnummer.

Tot ziens vanavond in de Bergkerk

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur……

Start repetities!!

We mogen weer repeteren en starten daarmee op woensdagavond de 26e januari onze gewone tijd, om 19.45 uur,

De QR code check is bij binnenkomst verplicht en er is een advies om een mond- neusmasker Type 2 te dragen totdat je op je plaats zit.

De horeca is nog dicht, ook in de Bergkerk, er is dus vooralsnog geen consumptie verkrijgbaar in de pauze. De 25e jan is er weer een corona persconferentie, daar zal ongetwijfeld de horeca aandacht krijgen, afwachten dus.

In deze repetitie is er een In Memoriam voor Jan van Westenbrugge alsook voor Jelle de Boer zijn vrouw.

In de repetitie op 02-02-2022 worden na de pauze onze jubilarissen van 2021 Ger van Vliet en Dick van der Knijff gehuldigd.

De komende weken is het verzoek i.v.m. de afwezigheid van Frans Gallast uw afwezigheid bij de repetitie te melden bij Eduard van Wilgen, mail naar : evanwilgen@ziggo.nl of bel 06-21215430

Tot ziens op de 26e januari in de Bergkerk

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)