Van het Bestuur……

Richtlijnen bijwonen repetitie

Woensdagavond, 26 januari, starten we weer met onze repetities op de gewone tijd, 19.45 uur.

De QR code check is bij binnenkomst verplicht met het advies om een mond- neusmasker Type 2 te dragen, dit mag af als u op uw plaats zit, en om wat afstand te houden van elkaar.

De horeca is  weer open, ook in de Bergkerk, dus in de pauze kunt u eventueel koffie, thee of iets anders drinken.

De komende weken is het verzoek i.v.m. de afwezigheid van Frans Gallast uw afwezigheid bij de repetitie te melden bij Eduard van Wilgen, zijn mailadres staat op de ledenlijst en op de voorzijde van de website, in de blauwe balk staat zijn telefoonnummer.

Tot ziens vanavond in de Bergkerk

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur……

Start repetities!!

We mogen weer repeteren en starten daarmee op woensdagavond de 26e januari onze gewone tijd, om 19.45 uur,

De QR code check is bij binnenkomst verplicht en er is een advies om een mond- neusmasker Type 2 te dragen totdat je op je plaats zit.

De horeca is nog dicht, ook in de Bergkerk, er is dus vooralsnog geen consumptie verkrijgbaar in de pauze. De 25e jan is er weer een corona persconferentie, daar zal ongetwijfeld de horeca aandacht krijgen, afwachten dus.

In deze repetitie is er een In Memoriam voor Jan van Westenbrugge alsook voor Jelle de Boer zijn vrouw.

In de repetitie op 02-02-2022 worden na de pauze onze jubilarissen van 2021 Ger van Vliet en Dick van der Knijff gehuldigd.

De komende weken is het verzoek i.v.m. de afwezigheid van Frans Gallast uw afwezigheid bij de repetitie te melden bij Eduard van Wilgen, mail naar : evanwilgen@ziggo.nl of bel 06-21215430

Tot ziens op de 26e januari in de Bergkerk

Met vriendelijke groet,

Miel Bregman (secr.)

Van het Bestuur….

Beste mensen,                                                                                           De Lier, december 2021

Na weer een jaar van onzekerheden naderen we kerstfeest en oud en nieuwjaar 2022.

Een jaar van plannen maken en ze grotendeels niet tot uitvoering kunnen brengen, hetgeen tot teleurstelling leidt.

Een nieuw virus, omikron geheten, klopt op de deur. Tegen deze achtergrond gaan we kerstfeest vieren en hopen we het jaar 2022 in te gaan. Het passeren van deze drempel is voor CRM een bijzondere omdat we in 2022 ons 95 jarig bestaan hopen te vieren.

Ons koor heeft in haar bestaan meer moeilijke tijden gekend zoals de bezetting 40-45 en de watersnoodramp 1953. Nu bevinden we ons in een pandemie waarvan we het einde nog niet zien.

Middels de QR-code hebben we een aantal maanden heerlijk kunnen zingen.

SAMEN zullen we ons mooie koor door deze toch wel moeilijke tijd moeten loodsen!

In het vertrouwen een mooi jubileumjaar tegemoet te gaan willen we zo snel mogelijk de liederen instuderen om de jubileum-CD gereed te hebben.

Een jaarwisseling is ook een moment om terug te zien. Niet allen van ons koor hebben dit jaar overleefd. Ik denk dan aan onze muziekcommissaris Evert de Bruijn en ons lid Peter Wagemans.

Anderen leden hebben zorglijke prognoses gekregen. Van verschillende koorleden is hun partner overleden.

Dat zij troost mogen vinden in de liederen die wij zingen. Liederen die in deze verdrietige omstandigheden, zoals een koorlid zei “een bijzondere dimensie krijgen”. Wij denken in het bijzonder aan hen.

Van rijkswege blijkt dat onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2022 niet door kan gaan. Dat is jammer, hierdoor kan ook de huldiging van onze jubilarissen: Ger van Vliet (60 jaar lid) en Dick van der Knijff (50 jaar lid) niet op de geplande wijze plaatsvinden. In overleg met de jubilarissen willen we nog dit jaar een moment vinden. Gelet op hun grote verdiensten voor CRM doen wij Ger en Dick hiermede wel te kort. Met groot respect en waardering voor o.a. Ger zijn bestuurswerk en Dick zijn trouw op de wijze hoe hij altijd de jubilarissen met bloemen in het zonnetje zet. Maar bovenal de inbreng van hun mooie stemmen in ons koor.

Als je het afgelopen jaar overdenkt zijn er zorgen over hoe de toekomst er uit zal zien. Toch hoeven wij niet zonder hoop te leven. Het Kerstkind geboren in Bethlehem, HET teken van Hoop!

Laten we daarom moedig en vol vertrouwen voortgaan, werkend in de wijngaard.

Gaande weg Hem tegemoet.

U en die u dierbaar zijn, gezegende Kerstdagen en een gelukkig 2022.

Huub A. van der Meer

Van het Bestuur:…..

Koorrepetities vervallen voorlopig……..

Na de persconferentie van het Kabinet afgelopen vrijdag is duidelijk geworden dat per 28 november en zeker tot 19 december 2021 er strengere Corona-maatregen gelden.

Met teleurstelling heeft het CRM-Bestuur, na overleg met diverse instanties,  dan ook moeten besluiten de repetities voorlopig te moeten annuleren. Na 19 december wordt verder gekeken wat we verder wel mogen doen.

Onderstaand het bericht dat is  geplaatst op de site van Koornetwerk Nederland.

‘Avondlockdown’ heeft ingrijpende gevolgen voor koorsector

Het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de koorsector is aangepast naar de situatie per 28 november 2021(zie site)

De maatregelen die het kabinet op 26 november aankondigde, duren in ieder geval tot 19 december 2021.

De belangrijkste maatregel voor de koorsector is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: er werd immers druk gerepeteerd voor uitvoeringen rond kerst en die dreigen in veruit de meeste gevallen in het water te vallen. Bovendien zijn het vaak al eerder uitgestelde (kerst)concerten van vorig jaar. Maar ook koren die nog geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken

Kerstconcert Voorburg geannuleerd…

Afgelopen woensdag heeft Voorzitter Huub van der Meer bekend gemaakt dat het Kerstconcert in Voorburg niet door gaat i.v.m. de corona-maatregelen en de zorgen omtrent Covid.

Het Bestuur zoekt naar alternatieven om toch een geluid van CRM te laten horen.

In verband met ziekte van Aldert kreeg CRM als dirigent Arthur Postma, dit ging prima.

Helaas zijn er CRM-leden ziek, stuur een kaartje ter bemoediging, zie Wel en Wee leden!

Verklaring Coronaregels…

Woensdag kwam het Bestuur bij monde van Huub van der Meer met een verklaring waarom het Bestuur zo handelt……

Beste mensen,

Even een bericht over de Coronapas / check.

Uw bestuur heeft eind september overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de Bergkerk, om weer in Den Haag te gaan zingen.

Wij dienen om dit te realiseren ons aan de Corona-regels te houden.

Door de huidig geldende maatregelen kan CRM iedereen die komt zingen in de  Bergkerk alleen toelaten met een geldende QR Coronacheck of een papieren bewijs van uw QR-coronacheck samen met uw rijbewijs / ID-kaart

Uw bestuur is blij met deze mogelijkheid (bijna het oude normaal) omdat we ons hiermede bevinden binnen de regelgeving en de meest veilig mogelijk manier, om samen, zo te kunnen zingen, met een pauze voor koffie of iets dergelijks.

Verder blijven wij het Kabinet op de voet volgen.

Namens het bestuur

Huub A. van der Meer (vz.)

Naar aanleiding van de Persconferentie van 2 november heeft de KCZB het volgende gemeld:

Aan de leden van de KCZB

Beste koorbestuursleden en koorzangers,

Met ingang van zaterdag 6 november a.s. is een coronatoegangsbewijs (ctb) voor koren verplicht bij deelname aan koorrepetities én bij uitvoeringen voor publiek. De verplichting geldt voor personen van 18 jaar en ouder. 

Waar het ctb van toepassing is, is het dragen van mondkapjes niet verplicht, dus ook niet in het repetitielokaal. De anderhalve meter afstand keert niet terug als verplichting maar wordt wel dringend geadviseerd als veilige afstand.

Overig nieuws:

Koornetwerk Nederland gaat het “Protocol voor koren” en “aanvullende mogelijkheden voor de koorsector” aanpassen naar de situatie die geldt vanaf 6 november 2021.
Naar verwachting zal de geactualiseerde versie met daarin de laatste punten op de i aan het eind van deze week worden gepubliceerd. De KCZB zal deze dan begin volgende week ook aan haar koren mailen.

Koorleden zijn verplicht bij binnenkomst hun QR-code te laten scannen. Zij bieden deze aan –       via de CoronaCheck (app) op de telefoon of afgedrukt op papier.  
Het controleren van deze QR-code kan via de CoronaCheck Scanner (app). Deze is te downloaden op uw mobiele telefoon.
U vraagt naar de QR-code in de CoronaCheck of op papier en scant deze. Vervolgens ziet u een groen of een rood scherm.
Het rode scherm wil zeggen dat u de persoon geen toegang mag verlenen. Controleer vervolgens of de gegevens op het scherm hetzelfde zijn als op de identiteitskaart. Zo weet u zeker dat de QR-code behoort bij de juiste persoon.  

Kerstprogramma 2021

Programma CRM Christelijk Residentie Mannenkoor

17 december 2021 in de Koningkerk te Voorburg

Voorlopige volgorde:

1.   Komt allen tezamen (samenzang)           Trad. tekst in programmaboekje

2.   De Sterre gaat stralen                             Trad. Welsh melody /arr. Aldert Fuldner

3.   Als alles duister is (Taizé lied)                 Arr. Aldert Fuldner

4.   Nu zijt wellekome                                  Trad. / arr. Aldert Fuldner

5.   Stille Nacht                                            Franz Xaver Gruber

6.   Eer zij God in onze dagen                       Trad. Arr. Aldert Fuldner

7.   Instrumentaal

8.   Away in a manger                                   W.J. Kirkpatrick, arr. Aldert Fuldner

9.   Who is He in Yonder Stall                      Robert H. Young, arr. Aldert Fuldner

10. Joseph (deel 4 kerstoratorium)              Aldert Fuldner

11. Child in a manager (Celtic Trad Carol)    Arr. Aldert Fuldner

12. Hoor de engelen zingen d’eer                 Samenzang

13  Veni Jesu                                                 Luigi Cherubini

14. Rond Bethlehem heerst diepe rust           Trad. Arr. Aldert Fuldner

15. Ik zal er zijn                                              Aldert Fuldner                          

16. Instrumentaal

17. Heilige Nacht                                           J. Fr. Reichardt

18. Benedictus (uit Messe Solenelle)             Ch. Gounod

19. Praise the Lord                                       G. Miles, arr. Aldert Fuldner        

20. Cantique de Noël                                   A. Adam, arr. Martin Koekelkoren

21. Ere zij God (samenzang)                         Arr. Jan van der Waard

Organist: Aarnoud de Groen en vleugelbegeleiding: Arthur Postma

Adres Lokatie Concert: Koningkerk te Voorburg

Bruijnings Ingehoeslaan 4  2273 KR Voorburg

Aanvang concert is 20.00 uur

Verkorte Notulen Bestuursvergadering 21/9/21

Verkorte Notulen Bestuursvergadering                 21 september 2021      

Tijdstip                : 19.30 uur
Locatie                :Bestuurskamer CRM – Bergkerk

Aanwezig            :Huub van der Meer (vz), Miel Bregman (secr.) (afwezig), Gertjan Boekestein (pnm.)  (kwam later), Piet Bouterse (org.) Eduard van Wilgen (org.), Wim Heijsteeg (2e secr.),   Dick Zeldenrust (muz.comm.).

De voorzitter opent om 19.40 uur op gebruikelijke wijze met het lezen van een deel uit Psalm 90 de bestuursvergadering. Aangezien de vorige bestuursvergadering uit twee delen bestond, namelijk de buitengewone algemene ledenvergadering die werd genotuleerd door de eerste secretaris, en de normale bestuursvergadering, genotuleerd door de tweede secretaris.

Van de buitengewone bestuursvergadering werd eerst de agenda vastgesteld, waartegen niemand bezwaar maakte en dus werd goedgekeurd.

Vervolgens werden de notulen van de buitengewone bestuursvergadering pagina na pagina goedgekeurd en door de voorzitter en de tweede secretaris – bij afwezigheid van Miel – ondertekend.

—————————————————-

Zowel de agenda als de notulen van de algemene bestuursvergadering werden zonder wijzigingen vastgesteld en door de voorzitter en tweede secretaris ondertekend.

De ingekomen post was een hele waslijst, die begon bij 6 juni. Aangezien het op een enkel schrijven na allemaal hamerstukken waren, zijn deze ter kennisgeving aangenomen en afgehandeld. Eén stuk werd kort aangehouden tot de binnenkomst van Gertjan. Een en ander ging over een dubbel promsconcert van Concertkoor Westland i.s.m. CRM op 21 mei 2022, aangedragen door Steven van Wieren. Na binnenkomst van Gertjan en onderling beraad, gaat deze medewerking niet door.

Het was gezellig en druk op de open avond op 28 augustus jl. in De Bosrand in ‘s-Gravenzande.

De klanken uit één van de draaiorgels van Kees v.d. Meer hoorde je al van verre. Zo’n tweeënzeventig koorleden zagen het wel zitten om de reis naar ‘s-Gravenzande te maken. De algemene indruk was dat iedereen het wel weer zag zitten om zo snel mogelijk aan de zang te gaan.
Het blijkt dat het kerkbestuur van de H. Ant. Abtkerk een andere optie dan de optie van CRM voor een kerstconcert op 17 december a.s. heeft gehonoreerd. De optie van CRM is genegeerd zonder ons bestuur daarvan in kennis te stellen. Uitwijken naar de Adrianuskerk in Naaldwijk en de Noorderkerk in ‘s-Gravenzande worden genoemd. Andere mogelijkheden worden zo snel mogelijk onderzocht en bekendgemaakt.

Gezien de steeds gunstiger berichten over Corona, kunnen we op woensdag 6 oktober a.s. weer de Bergkerk gebruiken. Het kerkbestuur stelt nog wel enkele randvoorwaarden. Deze werden bij monde van Leonore, de kosteres, aan de bestuursleden uitgelegd. Over de voors en tegens is daarna uitgebreid gediscussieerd. Een handleiding zal aan de leden worden bekendgemaakt.

Over de teruggave van contributiegeld over de laatste drie maanden van 2021 heeft het bestuur een besluit genomen. Net als in 2020 zal de contributie over het laatste kwartaal, zijnde € 60,00, aan de leden worden teruggestort.

Aad Vellekoop en Cor Hoek hebben melding gemaakt om CRM breed in de pers uit te meten door middel van persberichten of advertenties en dat CRM weer gaat zingen en nieuwe leden meer dan welkom zijn.

Het bestuur is voornemens op dinsdagavond 19 oktober om 19.30 uur bijeen te komen.

Wim Heijsteeg (2e secr.)

Repetities Coronaproof…….

Beste koorleden

Benthuizen 23 september 2021.

LEES DIT GOED

Woensdag 6 oktober 2021 gaan we weer in de Bergkerk repeteren.

In de Bergkerk zijn nog steeds strenge maatregelen van kracht als wij als CRM de kerkzaal weer gaan gebruiken. Onder andere de coronacheck is verplicht!
De kerk, vertegenwoordigd door Leonore (kosteres) voert deze check aan de ingang van de kerk uit. Mogelijk in verband met te weinig mankracht geassisteerd door een van de bestuursleden.

Belangrijk!

Heeft u geen juiste coronacheck (QR-code), of PCR test, (niet ouder dan 24 uur) dan krijgt u geen toegang tot de kerk. Dus vergeet niet uw mobiele telefoon van huis mee te nemen zodat u niet terug naar huis moet om u deze op te halen zodat u uw QR code alsnog kan laten zien.
U hebt nog ongeveer twee weken de tijd om u OR vaccinatiecode op uw mobiele telefoon  te downloaden. De meeste leden hebben dit al gedaan en kunnen nu al de QR vaccinatiecode  laten zien.

Korte handleiding voor diegene die de QR code nog niet op hun mobiele telefoon hebben

1 Ga naar Playstore
2 Zoek daar de Coronacheck-app
3 Vervolgens inloggen met uw DigiD code
4 Vul uw sms-controle (zes-cijfers) in
5 Volg het systeem en download uw OR code (vaccinatiebewijs) op uw mob. tel.
6 Klaar

LUKT HET NIET

Vraag dan eventueel hulp aan zoon, dochter of vrienden.

Via DigiD hebt u maximaal een kwartier de tijd om de QR code op uw telefoon te zetten daarna verliest u automatisch het contact DigiD en kunt u weer opnieuw beginnen.

Hoe krijg ik mijn Corona QR-code op papier?

Heeft u geen smartphone of kunt u geen coronatoegangsbewijs afdrukken? Dan kunt u ook telefonisch een papieren coronatoegangsbewijs met QRcode aanvragen. Dat kan via telefoonnummer 0800-1351. U heeft dan wel uw BSN (Burgerservicenummer) nodig.

U kunt met vragen over bovenstaand onderwerp ook bij een van de secretarissen (Miel of Wim) terecht. Zij helpen u verder met eventuele mogelijkheden.

Namens het bestuur,

Miel Bregman (secr)

Wim Heijsteeg (2e secr)

Tenslotte

Bij gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, koorts niezen, hoesten ed. blijf s.v.p. thuis!

Aanpassing Repetitie-avond…..


Op 1 september hebben we sinds lange tijd weer met 4 partijen tegelijk kunnen repeteren. Aldert stelde vast dat we het nog niet verleerd waren en het klonk goed in de Noorderkerk.

Het Bestuur heeft echter wel – vanwege de Corona-regels – besloten de indeling van de avond te moeten aanpassen.

De repetitie-avond begint om 20.00 uur en er wordt GEEN PAUZE meer gehouden en de avond wordt om 21.45 uur afgesloten.

Eventueel afzeggen repetitie-avond, bel even Frans Gallast 06-15305158