Van het Bestuur

Kort verslag bestuursvergadering, 2020-1

21 januari 2020
Alle bestuursleden zijn aanwezig als de voorzitter de vergadering opent met het voorlezen van Lucas 6 : 8 – 11 dat gaat over de “Sabbatheiliging”: ‘mag je goed doen op de Dag des Heren?’. Na deze schriftlezing wordt de vergaderagenda ongewijzigd vastgesteld. Vervolgens worden zowel de notulen als de besluitenlijst goedgekeurd.
Omdat de Grote Kerk niet meer in een Stichting is ondergebracht, kan het wellicht aantrekkelijk zijn om een offerte, voor een eventueel (kerst)concert aldaar, aan te vragen. Deze wordt aangevraagd.
Het bestuur zoekt met Aldert naar een oplossing voor zijn afwezigheid bij een van de kerstconcerten in De Doelen. Ook zal dan worden gesproken over ons gezamenlijk concert met CNK in november in Monster.

De KCZB heeft een prijsverhoging aangekondigd van de collectieve inventaris verzekering (denk aan o.a. onze vleugel). De verhoging was niet dusdanig dat er lang over gesproken hoefde te worden.
Een verzoek om in de regio medewerking te verlenen aan een benefietconcert voor de Stichting ‘Als kanker je raakt’, en waarvan Deo Cantemus ambassadeur is, wordt welwillend ontvangen, maar kan door de volle concertagenda in 2020 pas voor volgend jaar worden ingeboekt. Ons positieve antwoord is naar hen onderweg.
De uitgebrachte offerte van de door het bestuur gewilde soliste voor ons Voorjaarsconcert wordt unaniem als financieel bezwaarlijk aangemerkt en daarmee is de soliste afgewezen.

Over ons laatste kerstconcert in de H. Antonius Abt zijn alle bestuursleden het erover eens dat ons kerstconcert uitstekend was uitgevoerd. Aldert bleek dik tevreden. De publieke belangstelling overtrof de verwachtingen van het bestuur en dat gaf het koor, de dirigent en het orkest vleugels. Onze mannen van de organisatie gaan binnenkort nog een evaluatiegesprek houden in Scheveningen.
Naar de nieuwjaarsbijeenkomst was reikhalzend uitgekeken, vooral door hen die nog niet waren ingelogd op de vernieuwde website. De via de beamer in de zaal door Arjo v.d. Sar getoonde voorbeelden heeft nu bijna alle leden aangezet deze laatste hobbel te nemen. Wim en Arjo zijn door het bestuur bedankt voor hun extra inzet hieromtrent en hebben daarvoor een bloemetje in ontvangst mogen nemen. De sfeer was geanimeerd gezellig, de hapjes en drankjes voldoende en vele echtgenotes vergezelden hun man. Voor volgend jaar iets meer stoelen in de zaal plaatsen. Statafels zijn leuk en moedigen aan om van tafel naar tafel te lopen, maar de leeftijd hè.

Gertjan, die in samenwerking met Cees Strijbis de jaarcijfers 2019 heeft opgesteld, licht deze toe. De einduitkomst is dat het boekjaar 2019 kan worden afgesloten met een beperkt tekort bij een kostendekkende begroting. De bestuursleden reageren positief en stellen de jaarrekening 2019 vast.

Cees Faber en Frank Buursema beheren naast Arjo nu ook de website en kunnen zelf zaken of vragen van leden hierin aanpassen.
De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement verschijnen zo snel mogelijk op de website. Dit zal door Cees Faber worden geregeld. Een en ander is ook naar de drukker. Elk lid ontvangt een gedrukt exemplaar. De oplaag is 150 stuks.

Wat de Public Relation betreft wordt geconstateerd dat zich niemand, mannelijk noch vrouwelijk, hiervoor heeft aangemeld. Op de eerstvolgende repetitie zal dit weer onder de aandacht van de leden worden gebracht. (In de nazit, de volgende woensdagavond, wordt Cees Faber genoemd om deze belangrijke post te bezetten).
De algemene ledenvergadering zal op woensdagavond 25 maart a.s. worden gehouden in de Bergkerk.

Wim Heijsteeg (2e secretaris)