Paasgroet voor Jan Willemsen

Jan kampt nog steeds met gezondheidsproblemen. Wilt U een groet sturen, dan kan dat naar: Thorbeckelaan 338B 2564 BZ Den Haag of: Willemsen.Jan338@gmail.com