Jan van Aalst 25 jaar CRM lid

Van de Voorzitter : vanavond krijgt Jan zijn CRM speld voor 25 jaar lid van C.R.M. !

Vanavond liggen ook alle gedrukte exemplaren voor die leden die niet in staat zijn het zelf uit te printen.

WEEKNIEUWS nr. 11

Deze week studeren we een nieuw lied in : Seventy six trombones, een parade lied, dat ook te horen is op You tube als opkomstmars van Andre Rieu.
Daarnaast zullen we de liederen voor het Bevrijdingsconcert zingen.

Maar eerst verlenen we a.s. zondag onze medewerking aan de Kerkdienst om 19.00 uur in Maasdijk.

Van de voorzitter: Maandag vindt er weer een overleg plaats van de Vertegenwoordigers van de Vierkoren over het Bevrijdingsconcert 2020.
C.R.M. heeft 200 toegangskaarten toegewezen gekregen.

Peter Willemse

Op 2 maart was het 60 jaar geleden dat Peter Willemse (T2) geinstalleerd werd als lid van C.R.M. en is daarmee op dit moment het langst zingende CRM lid.
Op een speciale avond zal dit feit nog gevierd worden.

Aldert Fuldner 10 jaar bij CRM

Deze week was het 10 jaar geleden dat Aldert bij CRM als dirigent begon en was verrast toen voorzitter Huub van der Meer daar aandacht voor vroeg. Bij CRM is het Bestuur en de leden zeer tevreden over de samenwerking en inzet van Aldert. Met een mooi bloemstuk werd Aldert bedankt.

Frans Gallast 25 jaar CRM lid

Op 4 maart werd Frans Gallast met een 25 jaar CRM-speld “geridderd”. Als zanger is Frans nu 25 jaar met CRM verbonden, maar iedereen kent hem ook als de man die zeer veel werk de laatste 15 gedaan heeft voor CRM. Frans veel dank en geniet van je onderscheiding.

Circulaire Maasdijk 2-3-2020

CRM Christelijk Residentie Mannenkoor 02-03-2020

Deze circulaire heeft betrekking op onze medewerking aan de Glazenstaddienst in de Protestantse Kerk van Maasdijk, gebouw De Hoeksteen.

Wanneer: Zondag 15 maart 2020
We gaan opstellen om 18.45 uur, aanvang dienst is 19.00 uur

Er is koffie of thee vooraf, gebruiken tussen 18.00 en 18.30 uur.
Uiterlijk om 18.30 uur aanwezig

Waar: De Hoeksteen: Prinsenlaan 4 2676 VP Maasdijk,
Telefoon: koster: Mevr. A. v/d Berg 06-28257756 of
Mevr. M. van Beusichem 06-10801814

Bereikbaarheid: Word verondersteld bekend te zijn.

Parkeren: In de straten rondom de kerk.

Wie werken mee:
Voorganger : Ds. L. v.d. Eijk
CRM : o.l.v. Aldert Fuldner
Orgel : Aarnoud de Groen

Toegang: Vrij entree, wel collectes (1e diaconie en 2e rondgang kerk)

Drie uit vijf eis: Niet van toepassing

Kleding: smoking, glad wit overhemd met blinde sluiting, onze
koorstrik, effen zwarte sokken, en zwarte gladde schoenen.

We zingen vanuit de concertmap, een tablet is niet toegestaan!

Generale rep.: n.v.t.

Contactadres: Bij onverwachte zaken a.u.b. bellen Piet Bouterse: 06-551099422 of
Eduard van Wilgen; 06-21215430

Programma: You raise me up
Neem Heer mijn beide handen
Als ik Hem maar kenne
Dank sei dir Herr – G.F. Handel
Heer wees mijn Gids
Ga met God (1e en 2e couplet koor, 3e samenzang, 4e koor)
Vrede zij u

WEEKNIEUWS nr 10

Vorige week was Voorzitter Huub van der Meer toch aanwezig en hadden we geen optreden van Gertjan Boekestein , wie ook weer aanwezig was ons lid Jan van Westenbrugge, in een persoonlijk dankwoord dankte hij voor de steun van de leden.
Deze week Van de Voorzitter : wij hopen de leden die voldoende hersteld zijn om de repetitie weer bij te wonen: Nico Houtman en Cees Strijbis, te verwelkomen.
Ook aandacht aan jubilea van leden.
En speciale aandacht voor een ander heugelijk feit.

Van de Dirigent: deze week nemen we eerst de liederen voor Maasdijk door en vervolgens nog een aantal liederen die op het Bevrijdingsconcert gezongen gaan worden.

VAN HET BESTUUR

Korte Notulen Bestuursvergadering
17 februari 2020, 10.00 uur, Bergkerk Den Haag
Aanwezig zijn alle bestuursleden, behalve Miel Bregman

De voorzitter opent de vergadering met een korte bijbellezing en stelt vervolgens de agenda vast.
De notulen, de actie- en besluitenlijst van de vorige bestuursvergadering worden na bespreking goedgekeurd en ondertekend, hoewel er nog het een en ander verder moet worden uitgewerkt. Dat geldt voornamelijk de bespreking met Aldert over onze medewerking, later in 2020 met Deo Cantemus in De Doelen, en ons gezamenlijk concert met CNK in Monster.
Een punt van zorg was de bekendmaking dat Frank Buursema niet meer actief zal zijn als medeweb-beheerder. De voorzitter neemt op zich, om bij overlijden van een van de leden, een in memoriam te schrijven en dat op de site te plaatsen. Dat mag natuurlijk ook door iemand die de overledene goed heeft gekend.
Gertjan legt uit dat in 2021 de contributie met één euro moet worden verhoogd, willen we niet financieel achterop raken. Hoewel er een andere groepsfoto op de Homepage website is geplaatst, is het de wens toch nog een nieuwe groepsfoto te maken. Het bestuur zoekt een goede fotograaf en lokaliteit. Cees Faber en Frank Buursema beheerden naast Arjo de website. Na het aftreden van Arjo en Frank is Paul Hortensius gevraagd, en heeft aangegeven, dat stokje van hen over te nemen. Met raad (voor de leden) en daad (voor de website) zullen Cees en Paul de website bijhouden. Voorgesteld wordt om beide heren te vragen periodiek bij het bestuur uitleg te geven over waarmee ze bezig zijn en welke valkuilen nog moeten worden opgelost. Deze informatie kan met het bestuur in hun overleg worden besproken.
Wim en Miel buigen zich samen over de Verwerkingsovereenkomst (AVG) met de vraag: Hebben de webbouwers deze overeenkomst wel getekend? En er is goed nieuws want Cees Faber heeft zich uitgelaten in gesprek met de voorzitter, om ook de PR te gaan doen. De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement worden binnenkort uitgereikt. Cees Faber verzorgt de tekstplaatsing op de website. Elk lid ontvangt een gedrukt exemplaar.
Een wens van de voorzitter was om met Cees Faber af te spreken welke oefennummers ‘s woensdags in de map moeten zitten, die te vinden zijn op de website. Niet iedereen was het met het bewerkelijke uithalen en later invoegen eens. Huub bespreekt met Cees de voor- en nadelen.

De algemene ledenvergadering zal op woensdagavond 25 maart a.s. worden gehouden in de Bergkerk.

De volgende bestuursvergadering is op maandag 23 maart a.s. om 10.00 uur.

WEEKNIEUWS nr 9

Van de Dirigent : deze week worden de stukken voor het Bevrijdingsconcert ingestudeerd.
In ieder geval: Sabat Prayer, Going Home, de Droom en W’ill meet again, O when the Saints.

De Voorzitter is vanavond afwezig en Gertjan Boekestein zal namens het Bestuur de avond openen.