Wim Jonkman (weer) CRM lid

Voorzitter Huub van der Meer heeft Wim Jonkman nog net verwelkomd als Bariton zanger op een Repetitie-avond, daarna werden de Corona maatregelen ingevoerd. Wim heeft er al zeven jaar CRM opzitten en na een uitstapje naar Jubilate, heeft hij toch een beter gevoel bij CRM. Vorig jaar verhuisde hij vanuit een gezinswoning in Voorhout naar Sassenheim en woont nu in een appartement.

Daarnaast zingt Wim ook op het Nederlands Concert Mannenkoor, waar hij drie wekelijks in het weekend repeteert in Harderwijk o.l.v. Jimco Zijlstra. Wim hoopt nog vele jaren bij CRM te komen zingen en dat hopen wij ook.

Met de groeten van ….Cees Brokke

Een glimlach tijdens deze corona-tijdperk.

We verplaatsen ons naar het jaar 1999. Op 3 juni van dat jaar vierden we het 40 jarig toonkunstenaarschap van onze dirigent Aad van der Hoeven.

In een stampvolle grote zaal van De Doelen te Rotterdam boden ruim 400 koorleden,

t.w.  C.O.V. Gloria-Toonkunst, Rotterdams Operakoor en het Chr. Residentie Mannenkoor

een jubileumconcert aan en met medewerking van Aad.

Tijdens dat prachtige concert mocht ik de Rotterdamse burgemeester, de heer Ivo Opstelten, verwelkomen. Hij kwam met de blijde boodschap dat het Hare Majesteit Koningin Beatrix

had behaagd om Aad van der Hoeven te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Na de versierselen opgespeld te hebben kreeg Aad een groots en langdurig applaus.

Ieder koor zou in haar eigen plaats een feestje organiseren. Zo ook wij, het CRM.

De kerkzaal was feestelijk ingericht. En daar kwam Aad, zo trots als een pauw, met zijn Nel              en zoon en schoondochter. Hij was het middelpunt. Na alle felicitaties van ieder koorlid in ontvangst genomen te hebben was het tijd voor het officiële gedeelte bij het CRM. In mijn toespraak vertelde ik dat Koningin Beatrix mij gebeld had met de vraag of het in Rotterdam goed was verlopen bij de uitreiking van de versierselen. Waarop ik haar antwoordde dat het goed was gegaan maar dat ik wat miste. “Kunt u het nog goed maken” was haar volgende vraag.” Jawel Majesteit” en ik mocht mijn gang gaan.

Op mijn verzoek brachten de heren van de organisatie het knielbankje van de kerk naar voren. Van mijn dochter, die marine-officier was, mocht ik haar sabel lenen. En ja hoor, Aad moest op zijn knieën en zo mocht ik hem met de sabel tot Ridder slaan. Dit tot algehele hilariteit.

Hierna werden de cadeaux, we waren met de pet rond geweest, overhandigd. Toen was het tijd voor de borrel en de hapjes. Het was een ontzettend gezellige avond.

Aad belt mij af en toe nog op en dan komen die sabelslagen altijd weer ter sprake.

Een hartelijke groet en ………… hou vol!!

Cees Brokke

Aarnoud de Groen geeft concert…..

Koorleden CRM,
Op dinsdag 14 april om 19.30 uur geeft Aarnoud de Groen vanuit de Haagse Bethlehemkerk een orgelconcert via de livestream van de website van de kerk. Aarnoud speelt op het vertrouwde en prachtige Vierdag orgel en trekt voor ons alle registers open. Ook dominee Foppen levert een vocale bijdrage. Het concert is vanzelfsprekend voor iedereen gratis te volgen via de livestream op de website. Er wordt wel een mogelijkheid geboden om een bijdrage voor het optreden over te maken via de OR-code die hiernaast en op de website gemeld staat. De kerkrentmeesters bevelen een bijdrage van harte aan in deze tijd, waarin muzikanten nauwelijks kunnen optreden. Tot en met mei 2020 zijn alle concerten van Aarnoud verder geannuleerd.


KIJK op : www.bethlehemkerk-denhaag.nl

Met de groeten van …. Nico Houtman

Enkele herinneringen uit de oude doos

Toen het financieel nog haalbaar was om het CRM uit te nodigen voor een concert “in den lande” hebben we in menig dorp of stad onze zang kunnen laten horen. Ik ga hierbij terug naar de tijd dat Jan van der Waart en Anne Posthumus de dirigeerstok zwaaiden. Aan de volgende concerten heb ik (nog steeds) hele leuke (maar tijdens de Hongarijereis dankbaar) herinneringen aan overgehouden:

  1. KOLLUMMERZWAAG
  2. DE RIJP
  3. HEERENVEEN
  4. KOORREIS HONGARIJE

Om te beginnen met KOLLUMMERZWAAG. Het was in de winter, ergens in de zeventiger jaren,  dat we een uitnodiging ontvingen om een benefietconcert te geven in de Gereformeerde Kerk aldaar. Nooit van dat durpie gehoord, maar al gauw kwamen we er achter dat het ergens in de kop van Friesland lag. Jan van der Waart was dirigent en het was op verzoek van voorzitter Wim Dillingh (een conservatievere Fries moest er nog geboren worden!), dat we het concert moesten beginnen met het Friese volkslied, maar ja met een Hagenees als dirigent…….! Hij zou ons dit wel even leren, maar tijdens de repetitive, waarbij Dillingh kaarsrecht naast de piano stond, zag je deze steeds rooier worden van ergernis. Op een zaterdagmiddag reden we later met 5(!) bussen richting Friesland. In Hardegarijp hadden we een diner en konden meekijken naar schaatswedstrijden op tv, waarbij je Jan van der Waart en Jan van Weelden niet moest storen. Via smalle weggetjes en door kleine durpies (mensen voor het raam, die dat niet gewend waren) kwamen we dan bijtijds bij de kerk in Kollummerzwaag aan. Wat hadden die mensen zich uitgesloofd! Vrijwel alle zalen werden gebruikt om dit grote gezelschap onder te brengen en van koffie te voorzien. Op een gegeven moment liep ik, in mijn jeugdig enthousiasme, bijna een klein kalend mannetje omver. Achteraf bleek dit Ds. Musch te zijn. Tijdens het concert (in een afgeladen kerk!) zou blijken, dat deze man ook een bekwaam cabaretier was! Zoals hij enkele koorleden imiteerde over hun vraag of er ergens nog suikerbrood te koop was (heel geaffecteerd sprekend) en het steeds had over “Meneer De Waart”, waarbij Jan hem moest corrigeren met: “Het is VAN der Waart!”, was geweldig. De terugreis naar Den Haag werd een vrolijke onderneming en……. Nachtwerk!

Dan het concert in DE RIJP, een schilderachtig plaatsje met een prachtige oude kerk, gelegen in de omgeving van Alkmaar.  

Het was wederom op een zaterdag in mei en ook weer in de late zeventiger jaren, dat we in de loop van de middag en ook weer met 5 (misschien 6 of 7!) bussen, via de Velsertunnel door het Noord-Hollandse landschap reden en via kruipdoor-sluipdoor weggetjes in De Rijp aankwamen. Echter met 1 bus minder, want die bleek na de Velsertunnel de weg te zijn kwijtgeraakt! Het was dus, zowel voor ons als voor het massaal toegestroomde publiek, wachten, wachten en nog eens wachten! Nu bleek, dat er rond de kerk enige kroegen waren en die kregen in de tussentijd een geweldige omzet. Zowel Jan van der Waart als Jan van Weelden kon je ook zittend aan de bar aantreffen. Na meer dan een uur verscheen de verdwaalde bus en konden we met de opstelling beginnen, nou ja, de voorzitter (ik weet niet meer zo gauw wie, maar ik dacht het Lo Mooring was) moest ons eerst uit de diverse kroegen halen en dat duurde natuurlijk ook weer enige tijd. Het opstellen moest buiten op straat plaatsvinden, maar met het prachtige weer was dat geen problem, alleen was het regelmatig: “Jongens, opzij, komt een auto aan!” Na ruim anderhalf uur wachten kon het concert dan eindelijk beginnen en verliep verder vlekkeloos!

Het concert te HEERENVEEN werd gehouden in de (toenmalige) EUROPALAANKERK. Een moderne kerk en zat ook weer bommetje vol. Onder leiding van Anne Posthumus zongen we de sterren van de hemel en Jan van Weelden liet het electronische kerkorgel horen op een manier, die men nog niet eerder gehoord had! Het CRM zou het CRM niet zijn als er weer wat gebeurde:  Toen we bij de kerk aankwamen was het zoeken naar een ingang. Die vonden we na 7(!) keer (hoe Bijbels!) om de kerk te zijn gelopen ergens aan een zijkant. Het bleek echter de verkleedruimte van Anne Posthumus te zijn die dan net in zijn onderbroek stond. Het was: “Goedenavond, meneer Posthumus!” en liepen naar de ruimte waar wij onze spullen kwijt konden. Hij zag er gelukkig wel de humor van in.

Als laatste de HONGARIJEREIS in 1991. Hongarije, na de val herstellende van het communistisch juk, waarvan wij de gevolgen en ontwikkelingen hebben kunnen waarnemen. Hierbij een “voorval” wat mij overkwam bij een concert in de kerk van Kecskemét: een schitterende kerk met een geheel verwaarloosd orgel en weinig belangstelling:  Ik loop na afloop met een stel koormaten door het middenpad richting de uitgang, toen ik aangeklampt werd door een oud moedertje die mijn beide handen vastgreep en mij aankeek met een zó dankbare blik, dat mij dat altijd aangegrepen en bewust heeft gemaakt van het feit: “Daar doe je het óók voor!” Diverse leden van het koor hebben daar Bijbels uit staan delen, omdat dat in al die jaren verboden was.

Wat ben ik dan blij en dankbaar dat ik eind dit jaar al 50 jaar lid mag zijn van “mijn” CRM!

Met een hartelijke zangersgroet,

Nico Houtman, 2e bas

Gerrit Hoek ( T1) blaast…..

Op woensdag 15 april 2020 speelt Gerrit op zijn Cornet met organist Frans van Riessen op het orgel van de Julianakerk. Vanaf 15 april spelen zij op iedere woensdag van 19.15 tot 19.45 uur. Te beluisteren op www.prinsesjulianakerk.nl.

Nieuws

Bram Wijnmalen heeft nog steeds last van zijn hese stem, ondanks hulp van een logopediste. U krijgt de groeten van Bram!

CRM website 2.2 in de lucht

Aanvankelijk was het de bedoeling de website 2.2 op de Ledenvergadering te presenteren, echter door het uitstellen van deze vergadering is de website op 4-4-2020, na een testperiode, nu toch geactiveerd. Het vernieuwen van de site was in januari gerealiseerd, echter er stond nog meer op stapel, vandaar dat we opnieuw met de websitebouwer zijn gaan praten.

Na toestemming van het Bestuur en blijvend binnen de begroting werd de site opnieuw bewerkt. Met andere ” plugins”etc. werd de site verbeterd. Meer gebruikersvriendelijk en overzichtelijker en meer rubrieken. Omdat de website het communicatiemiddel van CRM gaat worden, zijn er achter de code meer mogelijkheden gerealiseerd. Aan de voorzijde is nu ook nieuws te lezen voor bezoekers en voor onze vrienden van CRM.

Achter de code voor de leden zijn de twee rijtjes, nu netjes in 1 verticale lijst samengebracht. Het belangrijkste bovenaan met Ledennieuws, , de aparte rubriek Wel en Wee leden en nieuw : de Ledenagenda, reeds bekend zijn de muziekstukken en zo nodig is de oefenmuziek te beluisteren.

Nieuw is het Verenigingsnieuws, met berichten van het Bestuur en Verslagen (zoals nu de stukken voor de ledenvergadering) apart de Statuten, HR en de presentatie en privacy-regels.

In januari en februari hebben we alle leden gevraagd in te loggen en hun profiel aan te maken, wij hopen dat ieder lid nu wekelijks kijkt of er nog nieuws is en dat kan gemakkelijk want het systeem geeft ook aan wat recent bijgewerkt is.

Zijn we er al, nee er zijn nog wensen en plannen, maar heeft u nog suggesties, dan graag een berichtje.

Heeft u een bericht voor de leden , stuur het even door naar crfaber@ziggo.nl.

Cees Faber